Ile wynosi kara za brak OC w 2024 roku? Kwoty rosną, a wkrótce będzie nawet drożej

Kara za brak OC w 2024 roku wzrosła. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż kary te wzrastają za każdym razem, kiedy wzrasta minimalna płaca. Są to czynniki ze sobą powiązane i wysokość kary za OC wzrasta wprost proporcjonalnie do tego, jak wzrasta minimalna krajowa. Ile ta kara wynosi aktualnie? Jest na tyle wysoka, że każdy właściciel pojazdu powinien pamiętać o tym obowiązku.

kara za brak OC 2024 ile wynosi
Podaj dalej

Kara za brak OC w 2024 roku

Zgodnie z Art. 4. ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wśród ubezpieczeń obowiązkowych znajduje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, czyli popularne OC. Przepisy wskazują wprost, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe oraz że nie może powstawać w nim żadna przerwa.

kara za brak OC 2024 ile wynosi
Kara za brak OC w 2024 roku | Obraz Mohamed Hassan z Pixabay

W skrócie – w kwestii OC wymagana jest ciągłość. Bez znaczenia jest to, czy posiadacz pojazdu z niego korzysta i w jakiej częstotliwości. Pojazd musi być ubezpieczony w każdym momencie. Jeśli nie jest, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dzięki rozległej bazie informatycznej nie będzie miał większych trudności z ustaleniem takiego faktu. A to oznaczało będzie dla właściciela pojazdu karę pieniężną. Nie można się z tym spóźnić nawet jednego dnia – już za taki okres grozi kara.

Ile wynosi kara za brak OC od 1 stycznia 2024 roku?

1 stycznia 2024 roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosły również kary za brak OC. W przypadku samochodu osobowego kara za przerwę wynoszącą do 3 dni wynosi 1700 zł. Jeśli przerwa w OC konkretnego samochodu osobowego będzie wynosiła pomiędzy 4 a 14 dni, kara wzrasta już do 4240 zł. Natomiast w najgorszym przypadku, czyli w przypadku przerwy w OC wynoszącej ponad 14 dni, grozi nam maksymalny wymiar kary, to jest 8480 zł. „Cennik” ten dotyczy wyłącznie samochodów osobowych.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych oraz autobusów. Tutaj za najmniejsze spóźnienie z OC – do 3 dni – kara wynosi 2550 zł. W przypadku przerwy wynoszącej od 4 do 14 dni kara wzrasta do 6370 zł, natomiast przy przerwie w OC ponad 14 dni, kara to 12 730 zł. Jeśli chodzi o pozostałe pojazdy, np. motocykle, kara za spóźnienie do 3 dni to 280 zł, między 4 a 14 dni 710 zł, zaś za przerwę w OC wynoszącą powyżej 14 dni jest to 1410 zł.

Kary za brak ubezpieczenia zmienią się 1 lipca 2024 roku.

Należy w tym momencie podkreślić, że jest to „cennik”, który obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Bowiem już od 1 lipca tego roku obowiązywała będzie inna minimalna płaca. Co to oznacza w kontekście kar za brak OC w przypadku samochodów osobowych? Za najmniejsze spóźnienie trzeba będzie zapłacić 1720 zł. Za brak OC w przedziale między 4 a 14 dni groziło będzie 4300 zł kary, zaś za przerwę w OC pojazdu wynoszącą powyżej 14 dni, kara wzrośnie do 8600 zł.

kara za brak OC 2024 ile wynosi
Kary za brak ubezpieczenia zmienią się 1 lipca 2024 roku. | Obraz Steve Buissinne z Pixabay

Oczywiście zmieni się również taryfikator kar w przypadku innych pojazdów. Dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych oraz autobusów kara za spóźnienie z OC do 3 dni wzrośnie do 2580 zł. W przypadku przerwy wynoszącej od 4 do 14 dni kara wzrośnie do 6450 zł, zaś za spóźnienie o ponad 2 tygodnie groziło będzie 12 900 zł. Jeśli chodzi o pozostałe pojazdy, to kary wzrastają według tego samego klucza kolejno do 290 zł, 720 zł oraz 1430 zł.

Przeczytaj również