Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe? Można jeździć bez polisy OC?

Ubezpieczenie OC to jedna z pierwszych myśli, które przychodzą nam do głowy jeśli rozmawiamy o obowiązkach wynikających z posiadania samochodu. Kiedy myślimy o tym, jakich formalności trzeba dopełnić, aby w bezpieczny sposób podróżować po drogach zgodnie z prawem, właśnie OC jest czymś oczywistym i pierwszorzędnym. Natomiast wielu kierowców zastanawia się, czy to rzeczywiście jest obowiązkowe, czy to tylko „w dobrym guście”?

czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe można jeździć bez
Podaj dalej

Ubezpieczenie OC – czy jest obowiązkowe?

Na początku musimy ustalić, czym w zasadzie jest owo ubezpieczenie OC? Otóż zgodnie z definicją jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Jest to zatem polisa, która ma sprawić, że w przypadku wyrządzanej przez nas szkody nie będziemy musieli zapłacić za jej skutki z własnych pieniędzy. Jeśli spowodujemy naszym pojazdem jakiś wypadek, poszkodowany dostanie pieniądze właśnie z naszej polisy OC.

czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe można jeździć bez
Ubezpieczenie OC – czy jest obowiązkowe? | Obraz Tumisu z Pixabay

Bardzo łatwo można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś takiego ubezpieczenia OC nie posiada. Co wtedy dzieje się w przypadku jakiegoś zdarzenia na drodze? Poszkodowany oczywiście tak czy inaczej dostanie pieniądze z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Natomiast sprawca będzie miał poważne problemy. Nie tylko otrzyma karę za brak OC, ale również będzie musiał pokryć koszty naprawy samochodu osoby poszkodowanej z własnej kieszeni. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy miejsce ma uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, nie mówiąc o jeszcze bardziej dramatycznych okolicznościach.

Czy można jeździć bez ubezpieczenia OC?

Jak zatem łatwo domyślić się z tego, co napisałem wyżej – tak, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. A to jest jednoznaczne z tym, że nie można jeździć pojazdem bez ważnej polisy OC. Dokładnie mówi nam o tym ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to zasadniczo dokument, który zamyka jakąkolwiek dyskusję w tym temacie. Co dokładnie mówią przepisy?

czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe można jeździć bez
Czy można jeździć bez ubezpieczenia OC? | Obraz Steve Buissinne z Pixabay

Art. 4. 1) Ubezpieczeniami obowiązkowymi są ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Art. 23. 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Ubezpieczenie OC samochodu – na jaki okres obowiązuje?

Art.  26.
1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27.
2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia.

Podsumowując – ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe. Bez niego nie wolno poruszać się zgodnie z prawem w ruchu drogowym. Za jazdę bez ważnej polisy OC grozi wysoka kara, która z roku na rok jest coraz wyższa. Ubezpieczenie OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Przedłużeniem polisy należy się zająć przed upływem terminu, jako że nawet za jeden dzień spóźnienia w OC grożą kary. To niezwykle istotne. Kierowcy powinni o tym pamiętać, bo przecież to w razie wypadku ma pomóc im samym i uchronić ich od ponoszenia ogromnych kosztów.

Przeczytaj również