Policja w Polsce bierze się za zbyt głośnie wydechy. Posypią się tysiące mandatów

Zbyt głośne wydechy to w Polsce poważny problem już od wielu lat. Zdarza się, że kierujący motocyklami i samochodami (szczególnie typu sportowego) nie przestrzegają dopuszczalnych norm emisji hałasu. Dlatego właśnie stołeczni policjanci postanowili w końcu zrobić z tym należyty porządek. Dlatego właśnie kierowcy powinni liczyć się ze wzmożonymi kontrolami układów wydechowych oraz wysokimi mandatami w razie nieprawidłowości.

Sportowy wydech
Podaj dalej

Policjanci w toku codziennej służby reagują na agresywne zachowania kierujących i kontrolują pojazdy m.in. pod kątem ich stanu technicznego. Natomiast z uwagi na wzmożony napływ informacji dotyczących poruszania się na terenie Warszawy pojazdów generujących nadmierny hałas, mundurowi zwiększają kontrolę pod tym właśnie kątem. Sprzęty kontrolno – pomiarowe (SONOMETRY) umożliwiają policjantom dokonywanie pomiaru poziomu głośności dźwięku na podstawie pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego. Wydechy.

Warto pamiętać, że zapewnienie aktualnych badań technicznych pojazdu, to obowiązek właściciela i nie podlega to żadnej dyskusji.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazd, którym jeździmy ma być zbudowany, wyposażony i utrzymany, w taki sposób, aby korzystanie z niego m.in. nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych. – przypomina policja.

Policjant może nałożyć mandat, zatrzymać dowód rejestracyjny, a pojazd może zostać odholowany, jeśli np. narusza wymagania ochrony środowiska. Warto pilnować terminu kolejnego badania technicznego, już nawet nie z uwagi na możliwość otrzymania mandatu, ale z uwagi na bezpieczeństwo. Niesprawny pojazd zagraża nie tylko osobie w nim jadącej, ale także innym uczestnikom ruchu.

Przepisy prawne i konsekwencje zbyt głośnego wydechu

W Polsce za zbyt głośny wydech kierowca może ponieść niemałe konsekwencje. Jeżeli właściciel samochodu ma uszkodzony układ wydechowy lub go tuningował, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł. Dodatkowo policja ma prawo zatrzymać mu dowód rejestracyjny i skierować pojazd na badanie techniczne.

Reguluje to art.60. ust. 2 pkt. 2 Kodeksu Drogowego.

2. Zabrania się kierującemu:

(…) 2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;

U diagnosty pojazd również może nie zostać dopuszczony do ruchu. Właściciel musi usunąć nielegalną modyfikację układu wydechowego i dopiero zaliczenie badania technicznego pozwoli odzyskać dowód rejestracyjny i umożliwi dalszą jazdę. Rodzi się zatem pytanie – jaka jest dopuszczalna głośność wydechu samochodu osobowego? W przypadku samochodów osobowych z silnikami benzynowymi maksymalna głośność wydechu to 93 decybele, wysokoprężnego – 96 decybeli.

Przeczytaj również