Obowiązki kierowcy podczas wypadku. Warto pamiętać o każdym z nich

Wielu kierowcom wydaje się, że znajomość przepisów drogowych i stosowanie się do nich to jedyne ich obowiązki. To nieprawda, czasem może dojść do sytuacji nieprzewidzianych, gdzie musimy zachować zimną krew i odpowiednio zareagować. W momencie wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego, kierowcy mają nie tylko obowiązek zatrzymania się i udzielenia pomocy poszkodowanym. Do tego wszystkiego dochodzi konieczność przestrzegania określonych procedur i obowiązków. Jest to niezwykle istotne nie tylko z perspektywy moralnej, ale i prawnej – ucieczka z miejsca zdarzenia wiąże się bowiem z poważnymi konsekwencjami. 

nowy obowiazek kierowców
Podaj dalej

Temat, który warto znać 

wypadek wypadki samochód umiejętności potrafisz
fot. freepik

Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo istotnej sprawie, a mianowicie obowiązkach kierowcy, jakie ten ma podczas wypadku. Wiele osób w wyniku stresu zapomina, co ma zrobić i naraża się tym samym na konsekwencje prawne. Nieudzielenie pomocy i wykonanie kilku innych czynności wiąże się bowiem z możliwością pójścia do więzienia. 

Zanim jednak przejdziemy do rzeczy zastanówmy się pokrótce jak rozróżnić wypadek od kolizji. W gruncie rzeczy jest to naprawdę proste i wytłumaczymy wam to w najłatwiejszy możliwy sposób. 

Kolizja: 

  • mamy z nią do czynienia, gdy nie ma osób poszkodowanych (fizycznie), 
  • oraz kiedy dochodzi do uszkodzenia samochodu. 

Wypadek: 

  • jest wtedy, kiedy przynajmniej jeden z uczestników zostaje ranny (ma uszkodzenia ciała). 

Obowiązki kierowcy podczas wypadku

Z pewnością w żadnym stopniu nie są one umowne. Ciążące obowiązki na uczestnikach wypadków drogowych zawarto w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Informacje zawarte w artykule 44 klarownie podkreślają, co powinien zrobić kierowca w razie uczestniczenia w wypadku drogowym: 

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

  1. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

2a) do czasu przybycia na miejsce wypadku Policji i poddania go badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu powstrzymać się od spożywania alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu;

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Zdarza się czasem, że kierowca chce uniknąć odpowiedzialności i ucieka z miejsca wypadku. Dla niektórych może nie być to takie oczywiste, lecz jest to najgorsza rzecz, jaką można zrobić w takiej sytuacji. Nie dość, że popełnia się wtedy wykroczenie, to jeszcze przestępstwo. Mimo wszystko, jeśli chodzi o konsekwencje, najistotniejszy jest tu stopień obrażeń, jakich doznała osoba uczestnicząca w zdarzeniu. 

Oczywiście oddalenie się z miejsca zdarzenia wiąże się z surowszą karą. W takim przypadku kierowca, który ucieknie jest traktowany jak osoba, która prowadziła pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Za spowodowanie wypadku drogowe, w skutek którego druga osoba odniosła ciężkie obrażenia, można otrzymać do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli dojdzie do śmierci, kara sięga nawet do 8 lat pozbawienia wolności. W sytuacji gdy kierowca spowoduje czyjąś śmierć i oddali się od miejsca zdarzenia, sąd może orzec dla niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, wyrok może trafić do wiadomości publicznej. 

 

Przeczytaj również