Od wczoraj spore utrudnienia na A4 w kierunku Katowic. Kierowcy muszą być na to przygotowani

Do 12 maja potrwa cząstkowa naprawa jezdni w kierunku Katowic, od granic woj. opolskiego i śląskiego do okolic węzła Gliwice Ostropa. Dzisiaj rozpoczyna się wprowadzanie czasowej organizacji ruchu przed dalszym remontem autostrady w obrębie tegoż węzła, na jezdni w kierunku Katowic i dwóch łącznicach. Tu, do końca lipca, wymieniona zostanie nawierzchnia na całej szerokości jezdni. Podczas tej części remontu kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Od wczoraj spore utrudnienia na A4 w kierunku Katowic. Kierowcy muszą być na to przygotowani
Podaj dalej

Remont cząstkowy jezdni…

Punktową wymianę zużytej nawierzchni wykonamy na odcinku 21 km jezdni autostrady, od granicy województw do okolic węzła Gliwice Ostropa. Na czas wykonywania tych punktowych remontów kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden z dwóch pasów ruchu. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Przy sprzyjających warunkach pogodowych prace powinny zakończyć się do 12 maja.

…oraz całej szerokości nawierzchni jezdni

Obejmie odcinek o długości prawie 4,5 km w okolicy węzła Gliwice Ostropa. Zakres prac będzie zróżnicowany. Górna warstwa nawierzchni, ścieralna, wymieniona będzie na całej szerokości jezdni. Warstwa środkowa, wiążąca, na całej długości pasa prawego i lokalnie lewego. Z kolei najniżej położona warstwa, podbudowa, lokalnie na prawym pasie. Rozpoczęcie robot remontowych powinno nastąpić 15 maja i potrwać do 30 lipca. W ramach tego remontu zostaną wyremontowane dwie łącznice węzła Gliwice Ostropa, zjazdowa i wyjazdowa jezdni w kierunku na Katowice.

Dla przeprowadzenia prac na tym odcinku A4 zmieniona zostanie organizacja ruchu na obu jezdniach autostrady, na odcinku o długości ponad 6 km. Wprowadzanie nowej organizacji ruchu rozpoczniemy 9 maja i potrwa aż do 14 maja.

W pierwszej kolejności na jezdni w kierunku Wrocławia, za węzłem Gliwice Bojków, wyłączymy z ruchu lewy pas. Zostanie zamontowana separacja kierunków ruchów, tak aby na czas remontu na jezdni na Wrocław można było poprowadzić ruch dwukierunkowo: dwoma pasami na Wrocław i jednym pasem na Katowice. Remont jezdni na Katowice powinien rozpocząć się 15 maja. Pierwszy etap obejmie wymianę nawierzchni na pasie prawym, a kierowcy będą korzystać z lewego. Po jego wykonaniu ruch zostanie przeniesiony na wyremontowany pas, co umożliwi wykonanie remontu na drugim pasie. W czasie remontu kierowcy będą dysponowali dwoma pasami w każdym kierunku. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości. Na większości odcinka do 80 km/h, a w miejscach newralgicznych do 60 km/h.

Na czas remontu łącznic wjazdowych i zjazdowych na Katowice węzła Gliwice Ostropa wprowadzony zostanie objazd poprzez węzły Kleszczów i Gliwice Sośnica.

GDDKIA

Przeczytaj również