Małopolska jednym z europejskich liderów bezpieczeństwa na drogach

Takich informacji codziennie chcielibyśmy przekazywać jak najwięcej. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znalazła się w zaszczytnym gronie 15 finalistów ogólnoeuropejskiego konkursu „Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” (Excellence in Road Safety Awards 2023). Wydarzenie to rokrocznie jest organizowane przez Europejską Kartę Bezpieczeństwa Drogowego – organizację działającą pod przewodnictwem Komisji Europejskiej. GDDKiA jest jednym z członków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

Małopolska
Podaj dalej

Wizja Zero

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego skupia wszystkich tych członków z Unii Europejskiej, którzy chcą działać na rzecz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, członkowie organizacji nakłaniają instytucje, stowarzyszenia i organizacje związane z szeroko pojętym BRD do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach Wspólnoty. Karta jest też forum wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Głównym celem do którego dąży Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest tak zwana „Wizja Zero”. Chodzi w głównej mierze o to, aby w latach 2020 – 2030 zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach o połowę. Kolejnym krokiem jest całkowite ograniczenie wypadków śmiertelnych do zera. Ta perspektywa z kolei ma się ziścić maksymalnie do roku 2050. Podobne podejście przyjmuje Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030.

Współpraca = efekty

Fundamentem, na którym mógł zostać zbudowany ten sukces jest współpraca. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu drogowego postawiła na alians z wieloma innymi instytucjami. Efektem długofalowego zaangażowania przedstawicieli różnych środowisk, jest regularna poprawa bezpieczeństwa na drogach woj. małopolskiego. Członkami rady są głównie przedstawiciele samorządu regionalnego i lokalnego, administracji rządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i organizacji pozarządowych oraz osoby działające w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Już prawie 10 lat temu razem uznaliśmy, że zmniejszenie liczby wypadków i ofiar wśród pieszych to cel, który może być zrealizowany tylko dzięki wspólnym działaniom. To kompleksowe i skoordynowane podejście do problematyki bezpieczeństwa było jednym z powodów wyróżnienia. Karta doceniła, że między 2016 a 2022 rokiem liczba ofiar śmiertelnych wypadków w pobliżu przejść spadła z 18 do 8, a samych wypadków z 485 do 234. – czytamy na GDDKiA.

Podstawowe działania

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego doceniła małopolskie starania za trzy obszary, które także dla nas są szczególnie istotne:

  • doświetlenia przejść dla pieszych – od 2016 r. MWRBRD jest autorski program poprawy widoczności przejść dla pieszych. Do końca 2022 r. doświetlonych zostało 531 przejść;
  • ograniczenie prędkości na przejściach poza miastami do 50 km/h;
  • podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada angażuje się w różnorakie inicjatywy, które wpływają na zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest jednym z kilkunastu członków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W działaniach na rzecz bezpieczeństwa pieszych ważne są również kwestie:

  • budowy chodników i zatok autobusowych;
  • przebudowy skrzyżowań w taki sposób, aby były one bezpieczniejsze. Jest to możliwe m.in. dzięki budowie na drogach dodatkowych pasów do skrętu w lewo i w prawo oraz poprawie widoczności.

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizuje wszystkie zadania we współpracy z lokalnymi samorządami. To one najlepiej znają miejscowe potrzeby i pomagają nam dostosować do nich infrastrukturę.

źródło: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Przeczytaj również