To małe zaniedbanie, może kosztować każdego kierowcę ponad 5 tysięcy kary!

Kiedy uda ci się zakupić samochód, trzeba dopełnić kilku formalności. Warto wiedzieć jakich, bo małe zaniedbanie wystarczy, by kierowcę czekała niemiła i kosztowna niespodzianka. Nie każdy bowiem wie, że polskie prawo odnośnie ubezpieczeń samochodu jest specyficzne.

policja kierowcę mandat
Podaj dalej

Ten drobiazg zrujnuje każdego kierowcę

Polskie prawo wymaga, poza nielicznymi wyjątkami, aby każdy zarejestrowany samochód miał ważną polisę OC.

Nawet za 3-dniową przerwę między polisami OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, nakłada karę w wysokości 1 120 zł. Później już jest tylko gorzej, bowiem przerwa od 4-14 dni „kosztuje” 2 800 zł, a gdy okres przekracza 14 dni, kara wynosi już 5 600 zł!

Kupujesz używany samochód? O tym musisz pamiętać

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że umowa ubezpieczeniowa nie „wznawia się” automatycznie na kolejne 12 miesięcy. W związku z tym w sytuacji, gdy kierowca kupił używane auto, musi sam zawrzeć kolejną umowę. Warto ten moment wykorzystać, bo być może uda się znaleźć dużo lepszą i korzystniejszą polisę.

Porównanie ofert towarzystw ubezpieczeniowych, jest już mniej czasochłonne za sprawa dostępnych porównywarek.
Z zawarciem nowej umowy ubezpieczenia OC kierowca nie musi czekać, do końca trwania ochrony wynikającej z umowy obowiązującej w momencie nabycia pojazdu. W przypadku kupna samochodu używanego, można ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

Powyższe zasady obowiązują również leasingobiorców, którzy kupują pojazd, który wcześniej ubezpieczał bank. Tu również dochodzi do zmiany właściciela samochodu, a umowa OC nie wznawia się automatycznie po zakończeniu okresu leasingu.
W związku z tym nowy właściciel, może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jest tylko jedno ale..

kierowca bol glowy

KNF swoje a towarzystwa ubezpieczeniowe swoje

Jak się okazuje, bywało tak, że część firm ubezpieczeniowych stosowała zupełnie odmienne praktyki.
Uważały, że samo nabycie własności samochodu, nie wyłącza automatycznego „wznowienia się” umowy ubezpieczenia OC na okres kolejnych 12 miesięcy. Tym samym nie uprawnia nowego właściciela do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC ze skutkiem natychmiastowym.

Taka praktyka spotkała się z krytyką KNF, bowiem jest sprzeczna z przepisami prawa i może być dotkliwa dla posiadaczy samochodów, którzy zawierali umowy ubezpieczenia OC w momencie kiedy wybór ubezpieczyciela był ograniczony.
Dlatego pod koniec zeszłego roku wydano szereg zaleceń dla tych firm ubezpieczeniowych, które wcześniej stosowały odmienne praktyki.

Przeczytaj również