Od niedzieli rewolucyjna zmiana w życiu kierowców. W życie wchodzi kolejny ważny przepis Pakietu Mobilności

Od niedzieli rewolucyjna zmiana w życiu kierowców. W życie wchodzi kolejny ważny przepis Pakietu Mobilności

ważna zmiany dla kierowców pakiet mobilności

Podaj dalej

Konieczność przystosowania polskiego prawa do postanowień zawartych w Pakiecie Mobilności nakłada na kierowców nowy obowiązek. Już od jutra zmienią się zapisy art.25 ustawy o czasie pracy kierowców. To oznacza, że będą go ewidencjonować nieco inaczej niż dotychczas.

Zmiany w przepisach określają nową formę ewidencji czasu pracy kierowców

Nowe brzmienie art. 25, nakłada na pracodawców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców w formie papierowej lub elektronicznej. Dziś po raz ostatni korzystają z ewidencji w formie zapisów na wykresówkach, wydruków danych i plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Od niedzieli są obowiązani tworzyć rejestr na podstawie analizy danych źródłowych.

Zmiana treści wspomnianego artykułu ma na celu określić ewidencję czasu pracy, jako podstawę do prawidłowego ustalenia wynagrodzenia kierowcy.

Tego przepisu nie stosuje się w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałty za godziny nadliczbowe lub za porę nocną. Nowe brzmienie przepisu nakłada na nich obowiązek prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

zmiany przepisow dla kierowcow zawodowych
Freepik.com

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy po zmianach ?

Do określania informacji jakie trafią do ewidencji  posłużą pracodawcom: zapisy na wykresówkach, wydruki danych i pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Ewidencja czasu pracy kierowcy od niedzieli musi określać:

-liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
-ilość godzin przepracowanych w porze nocnej,
-liczbę godzin nadliczbowych,
-dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
-liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu
-rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
-rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
-wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

Zmienia się okres przechowywania ewidencji czasu pracy

Sama ustawa nie określa zasad przechowywania ewidencji, sposobu jej zabezpieczenia lub warunków technicznych. W związku z tym, pracodawcy muszą się odnieść do innych obowiązujących przepisów. Istnieją  inne akty wykonawcze regulujące sposób przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zgodnie z nimi okres przechowywania ewidencji ulega wydłużeniu z 3 lat do 10 lat. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany w każdej chwili udostępnić kierowcy dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy.

W Polsce nałożono pierwszy mandat za nieprzestrzeganie przepisu Pakietu Mobilności. Zapłacił rosyjski przewoźnik

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News