Objeżdżasz rondo dookoła prawym pasem? Sprawdź czy to zgodne z prawem

Objeżdżasz rondo dookoła prawym pasem? Sprawdź czy to zgodne z prawem

rondo youtube

Podaj dalej

Rondo to rodzaj skrzyżowania o ruchu okrężnym o charakterystycznym kształcie zamkniętego kręgu. Zasady poruszania się po rondzie, w tym wjazdu i zjazdu, nie różnią się od tego, w jaki sposób pokonujemy zwykłe skrzyżowania. Jak się okazuje, kierowcy mają z nim sporo problemów i nadal mają wątpliwości czy można je objeżdżać prawym pasem. Czy grozi im za to mandat? Wyjaśniamy.

Czy objazd ronda prawym pasem jest zgodny z prawem? Przepisy mówią jasno

Jazda po rondach w Polsce dostarcza czasem niezapomnianych emocji. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że nie wszyscy kierowcy potrafią się po nich poruszać.

Przepisy  kodeksu drogowego mówią jasno, w jaki sposób należy poruszać się po drogach, a konkretnie Art.22 prawo o ruchu drogowym:

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1)do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2)do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3.Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
4.Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

Zgodnie z przepisem kierowca jest zobowiązany na skrzyżowaniu zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, jeżeli zamierza skręcić w prawo oraz do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi, jeżeli zamierza skręcić w lewo.

W związku z tym, że rondo jest drogą o ruchu jednokierunkowym, sytuacja z pozoru wydaje się prosta. Z prawego pasa jedziemy w prawo lub prosto, a z lewego w lewo lub prosto. Pytanie, czy ów przepis należy stosować w przypadku ronda? Kodeks drogowy o tym nie wspomina, w związku z tym panują różne interpretacje prawa.

YouTube

Objeżdżasz rondo prawym pasem? To dobrze czy jednak źle?

Jeśli chodzi o jazdę po rondzie, nie istnieją przepisy, które jasno regulują jazdę w kwestii przypisania kierunku jazdy poszczególnym pasom. Teoretycznie oznacza to, że kierowca wjeżdżający na standardowe rondo może jadąc prawym pasem skręcić w lewo, albo nawet zawrócić.

W przypadku gdy na rondzie znajdują sie oznaczenia poziome, zwykle jest inaczej. Nie pozwalają bowiem na kontynuowanie jazdy prawym pasem dalej, niż do najbliższego lub kolejnego zjazdu. Tyle w teorii a jak wygląda praktyka?

Oprócz wspomnianych przepisów ustawy o ruchu drogowym, powyższej interpretacji nie uznają m.in. funkcjonariusze policji. Oznacza to, że zasady wpajane wszystkim kierowcom podczas egzaminów na prawo jazdy, należy stosować w życiu.

Według funkcjonariuszy  przepisy wskazują, że w sytuacji, w której na rondzie są dwa pasy ruchu, prawym z nich można skręcić w prawo lub pojechać prosto. Lewym z kolei można pojechać prosto, w lewo lub zawrócić. Co, kiedy rondo ma trzy pasy?

W takim przypadku: prawy pas służy do jazdy w prawo, do jazdy prosto służy dowolny pas. Lewy pas jest właściwy w przypadku skrętu w lewo lub zawracania. Warto o tym pamiętać, by nie narazić się na mandat.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News