Oto lista pojazdów, na które musisz uważać. Wiedziałeś, że jest taka długa? Warto o tym zapamiętać

Lista pojazdów, na które na drogach trzeba uważać, jest dosyć długa. Mowa tutaj oczywiście o pojazdach uprzywilejowanych, którym zawsze należy ustąpić pierwszeństwa. Zawsze musimy mieć na uwadze to, że jeśli w pobliżu taki pojazd się pojawi, to my musimy zrobić wszystko, aby jak najprędzej umożliwić mu sprawne przejechanie. W tej sytuacji tak niezwykle istotną jest chociażby umiejętność utworzenia korytarza życia…

pojazdy uprzywilejowane pojazd uprzywilejowany lista
Podaj dalej

Oto lista pojazdów uprzywilejowanych. Znałeś ją?

Jakie w naszym kraju występują rodzaje pojazdów uprzywilejowanych? Ta lista jest dosyć długa. My zazwyczaj pojazd uprzywilejowany kojarzymy ze strażą pożarną, policją oraz pogotowiem. Zresztą – kojarzymy je dlatego, że to właśnie te rodzaje pojazdów uprzywilejowanych jadących na sygnałach świetlnych oraz dźwiękowych widzimy najczęściej. Natomiast tych pojazdów może być znacznie więcej. I warto to wiedzieć, aby odpowiednio się zachować. Tak – pojazdem uprzywilejowanym jest nie tylko karetka, straż pożarna i policja…

pojazdy uprzywilejowane pojazd uprzywilejowany lista

Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy: jednostki ratownictwa chemicznego; Straży Granicznej; Biura Nadzoru Wewnętrznego; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencji Wywiadu; Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Służby Kontrwywiadu Wojskowego; Służby Wywiadu Wojskowego; Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” – informuje nas ustawa Prawo o ruchu drogowym, art. 53. ust. 1. A to wciąż nie wszystkie pojazdy na tej liście…

Takim pojazdem uprzywilejowanym może być również pojazd „Służby Więziennej; Służby Ochrony Państwa; straży gminnych (miejskich); podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego; Służby Parku Narodowego; podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego; Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową; Inspekcji Transportu Drogowego”. Jeśli myślicie, że to już koniec…

Pojazdem uprzywilejowanym może być… każdy pojazd?

Pojazdem uprzywilejowanym może być pojazd „jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych” – mówi ustawa. Zatem, czysto teoretycznie, takim pojazdem uprzywilejowanym może być niemal każdy pojazd. Oczywiście o ile ma odpowiednie zezwolenie ministra. Jak sami widzicie, lista tych pojazdów uprzywilejowanych jest znacznie dłuższa, niż tylko policja, straż pożarna i karetka pogotowia.

I oczywiście wszystkie te pojazdy mają – jak wskazuje sama nazwa – konkretne przywileje. „Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych” – mówi wprost ustawa. Natomiast ustawa precyzuje też, że przepis ten obowiązuje wyłącznie, kiedy pojazd ma uruchomione jednocześnie sygnały świetlne i dźwiękowe, ma włączone światła mijania oraz uczestniczy akurat w akcji.

Pamiętaj o tym…

Warto zawsze mieć oczy dookoła głowy. Zawsze trzeba zachowywać ostrożność i skupiać się na tym, co dzieje się dookoła nas. Jeśli zauważymy pojazd, który nadaje jednocześnie sygnały świetlne i dźwiękowe – nawet kiedy nie przypomina policji, straży pożarnej, czy karetki pogotowia – mamy obowiązek umożliwić mu szybki i sprawny przejazd. Jak sami widzicie, lista tych pojazdów uprzywilejowanych jest długa i nie każdą z tych służb możemy kojarzyć. Warto o tym pamiętać.

Przeczytaj również