Głośne opony - wiemy, jak ograniczyć hałas w czasie jazdy

Jazda samochodem jest przyjemnością, dlatego głośne opony są istotną przeszkodą w pokonywaniu dalszych tras. Czy można sobie z tym negatywnym zjawiskiem poradzić? Wiemy, jak można ograniczyć hałas w kilku prostych krokach.

Głośne opony – wiemy, jak ograniczyć hałas w czasie jazdy
Podaj dalej

Dawniej kierowca razem z pasażerami decydowali się na kompromis pomiędzy szybkością podróżowania, a generowanym wraz z prędkością hałasem powoli mijają. Dzisiaj najwięcej nieprzyjemnych dźwięków powstaje ze strony ogumienia. Jakość mieszanki założonej na felgę ma bezpośrednie przełożenie na ilość generowanych przez nią decybeli.

Głośne opony, czyli jakie?

Hałas jest pojęciem bardzo subiektywnym, dlatego trudno jednoznacznie określić jakie opony możemy uznać za głośne. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ilość powstających w trakcie toczenia decybeli zależy od szerokości ogumienia. Każdy producent na swoich oponach przedstawia poziom głośności. Jest on najczęściej wyrażony w formie ilości decybeli.

fot. freepik

Od 1 maja 2021 roku, obowiązuje nowy system etykietowania, uwzględniający trzy klasy głośności opon: A, B, oraz C, każda z nich uzupełniona o dokładne wartości natężenia dźwięku w decybelach.

Wcześniejsze etykiety stosowały inną metodę prezentacji głośności – przez ilustrację fal dźwiękowych (1, 2 lub 3), gdzie większa liczba fal symbolizowała wyższy poziom hałasu. Podobnie jak w nowym systemie, również tam wartość decybelowa była podana.

Jak określa się klasę głośności?

Aby przyporządkować oponę do odpowiedniej klasy, przeprowadza się pomiar hałasu, którego wynik wyrażony jest w decybelach. Klasa zależy od szerokości bieżnika ogumienia i odpowiadających jej wartości granicznych hałasu. Poniżej przedstawiono tabelę z wartościami granicznymi dla poszczególnych zakresów szerokości opony:

  • Do 185 mm: 70 dB(A)
  • 186 – 215 mm: 71 dB(A)
  • 216 – 245 mm: 71 dB(A)
  • 246 – 275 mm: 72 dB(A)
  • Powyżej 275 mm: 74 dB(A)

(Tabela oparta na Części C załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009).

Opona, której hałas toczenia przekracza wartość graniczną, otrzymuje klasę C. Klasa B opisuje opony, których hałas równa się wartości granicznej lub jest od niej niższy o 1-2 decybele. Najcichsze opony, cichsze o 3 decybele lub więcej od wartości granicznej, są klasyfikowane jako klasa A.

Tak zmniejszysz ilość hałasu w czasie jazdy

Jednym z najistotniejszych czynników, które mają wpływ na głośność ogumienia, jest ciśnienie powietrza. Jeśli opona ma zbyt duży kontakt z nawierzchnią z powodu zbyt niskiego poziomu ciśnienia, zwiększone opory toczenia podnoszą ilość generowanych decybeli. Podobnie jest ze zbyt mocno napompowaną oponą. Gdy styka się ona tylko niewielką częścią z nawierzchnią, również ma kłopot z zachowaniem swoich parametrów.

Opony zimowe na straconej pozycji

Głośne opony zaczynają dokuczać nam w sezonie jesienno-zimowym. Najczęściej dzieje się tak przez ich konstrukcję bieżnika. Są one przystosowane do radzenia sobie z mniejszą przyczepnością nawierzchni. Kostki bieżnika pod wpływem kontaktu z jezdnią generują hałas. Im szybciej jedziemy, tym zmienia się częstotliwość drgań. Przy pewnej prędkości osiąga ona swoje maksimum. Wtedy opony są najgłośniejsze, a przyjemność z jazdy najmniejsza.

Fot. etykieta

Rozwiązaniem jest między innymi wygłuszenie nadkoli, aby ilość dźwięków z oporów toczenia generowanych przez opony była izolowana i nie dostawała się do kabiny. Zimą można jeździć też nieco wolniej niż latem, przez co głośne opony okażą się mniej uciążliwe.

Przeczytaj również