Żandarmeria Wojskowa będzie maskować swoje samochody podobnie jak policja

Żandarmeria Wojskowa będzie maskować swoje samochody podobnie jak policja

Podaj dalej

Koniec specjalnych tablic rejestracyjnych dla pojazdów Żandarmerii Wojskowej. W miniony piątek w wykazie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany stosowny projekt rozporządzenia. Ma to znacząco utrudnić możliwość rozpoznania samochodu, którym poruszają się członkowie „ŻW”.

Projekt rozporządzenia „w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych” niedługo wejdzie w życie.

Jednym z najważniejszych argumentów na rzecz wprowadzenia zmian są coraz częstsze akcje operacyjne prowadzone przez Żandarmerię Wojskową z Policją, Strażą Graniczną oraz innymi służbami ochrony odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

Zaproponowane zmiany uniemożliwią więc identyfikację lub rozpoznanie przez osoby niepowołane a w szczególności organizatorów i sprawców przestępstw samochodów tej formacji.

Obecnie pojazdy wojskowe na tablicach rejestracyjnych nie mają oznaczenia miejsca a oznaczenie przeznaczenia wojskowego, którego pierwszą literą jest litera „U”.

Także inne służby mundurowe mają swoje oznaczenia literowe na tablicach rejestracyjnych np. policja ma HP, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu mają HK. Jednak, gdy pojazdy służb są wykorzystywane do działań operacyjnych, mogą być rejestrowane na zwykłych „cywilnych” tablicach ze wskazaniem województwa.

źródło: PAP

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News