Tego nikt się nie spodziewał. PKN Orlen i Grupa Lotos bliskie połączenia

Tego nikt się nie spodziewał. PKN Orlen i Grupa Lotos bliskie połączenia

Tego nikt się nie spodziewał. PKN Orlen i Grupa Lotos bliskie połączenia

Podaj dalej

PKN Orlen i Grupa Lotos zakończyli wszystkie przygotowania związane z połączeniem swoich sił. W zamian za akcje Lotosu akcjonariusze spółki mają otrzymać akcję powiększonego PKN Orlen. Najważniejsza, a zarazem niezbędna w tym wszystkim wydaje się być zgoda dotycząca równowagi wymiany. Zakończenie całego procesu umożliwi budowę silnego koncernu multienergetycznego, który będzie odpowiadał za inwestycje zwiększające niezależność surowca oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Przyszłość wspólnej marki

,,Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przejęć realizowanych przez Grupę ORLEN, zamierzamy zwiększać wartość połączonej Grupy LOTOS, wykorzystując mocne strony obydwu podmiotów. Pomoże nam w tym także współpraca z silnym partnerem, globalnym liderem branży petrochemicznej i największym producentem ropy naftowej na świecie. W efekcie przyczynimy się do modernizacji i dalszego rozwoju naszego biznesu, jednocześnie zwiększając jego odporność na coraz bardziej niestabilne otoczenie rynkowe oraz budując trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów indywidualnych i lokalnych społeczności” – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos to bardzo ważny moment w obliczu budowy silnego i zdywersyfikowanego koncernu multienergetycznego. Postępująca transformacja energetyczna jest poważnym wyzwaniem dla spółek sektora paliwowo-energetycznego, ponieważ zakłada ona stopniowe porzucanie węglowodorów oraz paliw konwencjonalnych, aby następnie zastąpić je nowymi i bardziej zrównoważonymi źródłami energii. 

Obie firmy będą dążyć do osiągnięcia pełnej doskonałości operacyjnej w swoich dotychczasowych obszarach działalności między innymi w wydobyciu oraz produkcji rafineryjnej. Połączenie aktywów należących do obu grup będzie skutkowało zwiększeniem efektywności, dzięki czemu strategiczne partnerstwa w tym zakresie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i Europie Centralnej. Jest to szczególnie istotne, patrząc na obecną sytuację geopolityczną. 

Współpraca na szeroką skalę

Nawodne stacje Orlen
fot. PKN Orlen

Szacuje się, że połączony koncern już w 2030 roku miałby stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie. Następnym celem koncernu będzie rozwój energetyki. Fuzja czterech grup kapitałowych w tym PKN Orlen z Grupą Lotos, pozwoli na realizację ambitnych inwestycji w nisko – i zeroemisyjną energetykę. Patrząc na zmieniające się trendy rynkowe połączenie daje Grupie Lotos pełną gwarancję na długoterminową oraz stabilną działalność. Najważniejszymi elementami budowania wartości będą działania wdrażające synergie wynikające z podnoszenia efektywności procesów, rozwoju nowych obszarów działalności, a także połączenia. Całe przedsięwzięcie od samego początku prowadzone jest w dialogu ze społecznością, uwzględniając przy tym jej ważną rolę w budowie silnego, zintegrowanego koncernu.

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News