Spółki Skarbu Państwa będą elektromobilne

Grupa Lotos, Poczta Polska, Telewizja Polska, Enea Serwis i Kolejowe Zakłady Łączności podpisały dziś  w siedzibie Ministerstwa Energii porozumienie dotyczące wspólnych działań na rzecz rozwoju elektromobilności. Spółki będą się wzajemnie wspierać w działaniach na rzecz zwiększania efektywności swoich flot pojazdów, poprzez wprowadzanie samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi oraz stworzenia dla nich infrastruktury.

Spółki Skarbu Państwa będą elektromobilne
Podaj dalej

Rozwój elektromobilności jest szansą na wzmocnienie polskiego przemysłu motoryzacyjnego, jak również na wzrost konkurencyjności rodzimego sektora energii – ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski. – Ponadto szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza i redukcji hałasu w miastach, ale również do zmniejszenia uzależnienia naszego kraju od importu ropy naftowej – podkreślił.

List intencyjny między Grupą Lotos a Telewizją Polską zakłada wypracowanie modelu biznesowego, który pozwoli na zbudowanie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych wykorzystywanych przez TVP. Firmy planują również wprowadzenie wspólnych zasad promowania i komercyjnego wykorzystania infrastruktury dla użytkowników pojazdów elektrycznych.

List intencyjny między Grupą Lotos a Pocztą Polską zakłada natomiast prowadzenie przez Lotos badań służących poprawie efektywności floty pojazdów poprzez wprowadzenie do niej samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi. Współpraca zakłada również rozwój urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji tego typu pojazdów.

Enea Serwis i Kolejowe Zakłady Łączności 14 listopada 2017 r. sygnowały list intencyjny, który w konsekwencji doprowadził do podpisania umowy o współpracy. Dokument zakłada kooperację w zakresie dystrybucji i montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz szkoleń dla pracowników.

Przeczytaj również