Strefy Czystego Transportu już w pierwszych miastach w Polsce! Kierowcy tych aut tam nie wjadą!

Strefy Czystego Transportu już w pierwszych miastach w Polsce! Kierowcy tych aut tam nie wjadą!

Strefy Czystego Transportu już w pierwszych miastach w Polsce! Kierowcy tych aut tam nie wjadą!

Podaj dalej

Coraz więcej polskich miast decyduje się na otwarcie u siebie strefy czystego transportu. Po Krakowie i Warszawie kolejnym miastem jest Wrocław, który wykonał już badania floty aut oraz emisji spalin pochodzących z transportu drogowego. A na podstawie tego badania przygotowano propozycje kształtu strefy czystego transportu, która ma pojawić się w tymże mieście.

Strefy Czystego Transportu pojawiają się w coraz większej liczbie polskich miast

Strefa Czystego Transportu - znak
fot. Marek Anioł / strazmiejska.krakow.pl

– Analizowane są trzy warianty oparte na typowych dla Wrocławia uwarunkowaniach terenowych, czyli z granicami opartymi na rzekach oraz nasypach kolejowych. Takie podejście rekomendowane jest przez miasta w Europie Zachodniej, w których funkcjonują już podobne strefy. Pierwszy z wariantów obejmuje tylko ścisłe centrum miasta, a zatem obszar zawarty wewnątrz Fosy Miejskiej i Odry. To zaledwie 0,6% powierzchni Wrocławia, zamieszkały przez 1,6% jego populacji – informuje Tomasz Stefanicki z Biura Zrównoważonego Rozwoju, cytowany przez Moto Fakty.

Autorzy raportu zalecają wdrożenie strefy, której granice oparte byłyby przy Dworcu Głównym i dalej, wzdłóż nasypu linii kolejowej na Poznań, na Starej Odrze oraz w okolicach ulic Krakowskiej i Na Niskich Łąkach.

– Proponowany obszar objąłby nie tylko centrum, ale także osiedla o typowej zabudowie kwartałów kamienic. Stanowi on ok. 6% obszaru miasta, ale mieszka tam co czwarty wrocławianin. W granicach strefy znalazłoby się wiele instytucji publicznych, kampusów uczelnianych, zakładów pracy, a także centrów handlowych i usługowych. W konsekwencji, przy podejmowaniu decyzji o zakupie samochodu, zdecydowana większość mieszkańców miasta brałaby pod uwagę kryteria wjazdu do obszaru niskoemisyjnego. Ponadto, na teren rekomendowanej strefy można z łatwością dojechać komunikacją miejską, zostawiając pojazd na publicznych parkingach zlokalizowanych poza jej granicami – wyjaśnia Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Jak wyglądają kryteria, jeśli chodzi o wjazd do stref czystego transportu we Wrocławiu?

strefa czystego transportu mandat

Jak wyglądają natomiast kryteria jeśli chodzi o strefy czystego transportu we Wrocławiu? Kogo wpuścić do strefy? – Drugim kluczowym elementem rekomendacji są kryteria wjazdu do strefy. Tu również autorzy raportu proponują trzy warianty. Pierwszy, nazwany ostrożnym, ustawia poprzeczkę na poziomie 30 lat (EURO 2) dla samochodów benzynowych oraz 25 lat (EURO 3) dla diesli. Gdyby te restrykcje wprowadzić obecnie, wykluczonych z poruszania się po strefie byłoby ok. 2% samochodów, generujących 4% tlenków azotu i 16% cząstek stałych. Ponieważ zakładana data wdrożenia strefy to rok 2025, odsetek ten będzie zapewne wyraźnie niższy i prawdopodobnie nie przełoży się znacząco na poprawę jakości powietrza w mieście – opisuje Tomasz Stefanicki.

Jest jednak też trzeci wariant, który zakłada zupełnie inne wytyczne. – Trzeci wariant zakłada poprzeczkę na poziomie odpowiednio 20 lat (EURO 4) dla silników benzynowych i 15 lat (EURO 5) dla diesli. Do takiej strefy nie wjechałaby jedna trzecia aut poruszających się dziś po Wrocławiu, odpowiedzialna za emisję blisko 40% tlenków azotu i 85% cząstek stałych. W tym wypadku zapewne większa część z aut objętych restrykcjami nadal będzie użytkowana w 2025 r., gdyż są to często samochody w jeszcze stosunkowo dobrym stanie technicznym. Wszystkie trzy warianty zakładają dwukrotną aktualizację kryteriów o jedną generację w latach 2028 i 2032 – dodaje Stefanicki.

Aktualnie trwają jeszcze prace nad całościowym kształtem tego projektu, ale jedno jest pewne – Wrocław wykonał już pierwszy krok ku utworzeniu stref czystego transportu również u siebie.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News