Prawo jazdy z datą ważności uprawnień zamiast bezterminowego. Poznaliśmy wyrok WSA

Prawo jazdy z datą ważności uprawnień zamiast bezterminowego. Poznaliśmy wyrok WSA

prawo jazdy

Podaj dalej

Bezterminowe prawo jazdy nie może być ograniczane datą ważności nawet wtedy, gdy kierowca zdobył nowe uprawnienia i wyrabia dokument jeszcze raz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie właśnie wydał ważny wyrok. Racja została przyznana kierowcy, któremu ograniczono prawo jazdy kat. B (wcześniej przyznane bezterminowo) z uwagi na zdobycie kolejnych uprawnień.

Jak podaje portal auto-swiat.pl, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał rację kierowcy, który zdobył kolejne uprawnienia, a przy okazji wyrabiania nowego dokumentu ograniczono mu obecne prawo jazdy kat. B, przyznane bezterminowo.

Skarżący decyzję starosty posiadał prawo jazdy kategorii. B od grudnia 2007 r. W lutym 2019 r. zdał egzamin na kategorię A, więc był zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie nowego blankietu z uaktualnionymi danymi. Mężczyzna załączył przy tym wymagane orzeczenie lekarskie z 1 lutego 2019 r., w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Po podebraniu dokumentu okazało się, że w nowym prawie jazdy określono jednakową datę ważności wszystkich kategorii – 1.02.2034 r. – tj. kolejny termin wykonania badań lekarskich (w tym przypadku 15 lat).

To efekt wprowadzonych w 2013 r. przepisów dotyczących nowego wzoru prawa jazdy. Na ich mocy prawa jazdy nie są już wydawane bezterminowo, a maksymalnie na 15 lat (po tym czasie konieczna jest wymiana dokumentu po przeprowadzeniu badań). Krakowianin, który nie zgadzał się z takim rozwiązaniem, wystąpił do sądu administracyjnego.

Pociąg przy pełnej prędkości uderza w karetkę. Koszmarny błąd kierowcy

WSA w Krakowie przyznał mu rację i stwierdził bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnień w nowym dokumencie prawa jazdy. W opinii sądu starosta uczynił to bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.

– Przyjęcie za poprawne stanowiska organu doprowadziłoby do sytuacji, w której złożenie wniosku o wymianę dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany danych stwarzałoby podstawę do prowadzenia powtórnej weryfikacji posiadanych przez osobę uprawnień, w tym uprawnień nabytych bezterminowo, a ponadto podstawę prawną do cofnięcia lub ograniczenia uprawnień nabytych z mocy decyzji ostatecznej stanowiłyby przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy, co pozostaje w sprzeczności z zasadą trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych (…) Organ nie dokonuje więc w przypadku uprawnień kat. B weryfikacji już nadanych uprawnień ani w szczególności nie może z uwagi na zaświadczenie lekarskie, które dotyczyło badań lekarskich w zakresie nabycia nowych uprawnień do kierowania innym rodzajem pojazdu, zmieniać wcześniejszych decyzji w tym zakresie. Zdaniem sądu tylko w przypadku nowo nabytych uprawnień w zakresie kat. A1 i A2, data kolejnego badania mogła ograniczyć okres ważności uprawnień można przeczytać w uzasadnieniu wyroku.

źródło: auto-swiat.pl

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News