Kierowcy nie wiedzą kogo dotyczy ten znak. Jego nieznajomość zapewni 250 złotych mandatu i punkty karne

Znaki drogowe pełnią kluczową rolę w organizowaniu ruchu drogowego, zapewniając bezpieczeństwo wszystkich uczestników na drodze. Niestety nawet i w 2024 roku wciąż zdarzają się przypadki nieznajomości przepisów. Niektóre znaki są mniej powszechne i występują jedynie w konkretnych miejscach. Brak ich powszechności powoduje konsternację w momencie ich zauważenia. Złamanie prawa jak dobrze wiecie szkodzi i w tym przypadku wcale nie jest inaczej. Kara za zignorowanie znaku B-13 wynosi 250 złotych, dodatkowo obarczając kierowcę punktami karnymi. W dzisiejszym artykule opowiemy wam, kogo dotyczy wspomniane oznakowanie. Zainteresowani? W takim razie zaczynajmy. 

mandat przepisy ustawa jazda na suwak zmiana pasa ruchu kierunku
Podaj dalej

Kierowcy nie wiedzą kogo dotyczy ten znak

Fot. Wikipedia

Znajomość znaków drogowych przekłada się nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa swojego i pasażerów, ale także na uratowanie zawartości portfela. Tym razem porozmawiamy sobie o znaku, który sprawia kierowcom problem – kłopot, o którego istnieniu dowiedziałem się niedawno, gdy razem z przyjacielem jechaliśmy do galerii Katowickiej. O co dokładnie chodzi z oznakowaniem B-13? 

Informuje ono o zakazie wjazdu samochodom z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. O skutkach jego zignorowania dowiecie się w dalszej części tego tekstu. Przechodząc jednak do mojej historii: widząc z oddali wspomniany znak, przyjaciel znajdujący się za kółkiem zapytał mnie, czy jego auto zasilane gazem LPG może w ogóle wjechać do podziemnego parkingu. Przy okazji padło też pytanie, czy mając w bagażniku kanister z benzyną musieliśmy zawracać. Odpowiedź na to pytanie może być dla niektórych szokująca, ale… nie ma takiej potrzeby. Znak B-13 odnosi się jedynie do transportu określonych materiałów. 

Kogo dokładnie dotyczy znak B-13? 

nowe oznakowanie ryzyko mandatu
policja pułtusk

Znak B-13 przeważnie nakłada zakaz na pojazdy transportujące towary zgodnie z klasą ADR – czyli towary, które uznawane są za niebezpieczne. 

Chodzi tutaj o przewóz określonych towarów zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu drogowego substancji niebezpiecznych, takich jak klasy: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 4.2 oraz gazów palnych klasy 2, o ile ilość tych substancji wymaga odpowiedniego oznakowania. 

  • Klasa 1 – materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi;
  • Klasa 3 – materiały zapalne ciekłe;
  • Klasa 4.1 – materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne i stałe materiały wybuchowe odczulone;
  • Klasa 4.2 – materiały piroforyczne oraz materiały i przedmioty samonagrzewające się;
  • Klasa 4.3 – Materiały wydzielające gazy palne w zetknięciu z wodą;
  • Klasa 5.1 – Substancje utleniające;
  • Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne.

Znak B-13 jest umieszczany głównie w miejscach, gdzie przewożone towary mogą stwarzać poważne zagrożenie w wyniku powstania wypadku. Często występują przy tunelach, zaporach wodnych, obiektach zabytkowych oraz obszarach o gęstej zabudowie miejskiej. Kierowcy, którzy ignorują zakaz wjazdu narażają się na mandat w wysokości 250 złotych. Co więcej, na ich konto wpadają wtedy 2 punkty karne. 

Przeczytaj również