Czy Autocasco obejmuje naprawę silnika? To już zależy od przypadku

Autocasco – jednym z najczęstszych pytań dotyczących ubezpieczenia AC jest to, czy obejmuje ono naprawę silnika? W końcu lista potencjalnych problemów, które mogą dotknąć silnik jest całkiem długa. Już na samym wstępnie możemy wam zdradzić, że wszystko zależy od przypadku. Nie zawsze bowiem otrzymamy pieniądze na pokrycie szkód. Zainteresowani? 

ubezpieczenie oc niskie składki
Podaj dalej

Autocasco – czym jest ubezpieczenie AC? 

ubezpieczenie samochodu kierowca
fot. freepik

Posiadanie własnego samochodu stało się powszechne, coraz częściej sięga się po opcjonalne ubezpieczenie AC, czyli Autocasco. To rozwiązanie nie tylko chroni przed ryzykiem związanym z kolizjami drogowymi, ale także stanowi filar ochrony dla posiadaczy pojazdów. Na samym początku tego poradnika porozmawiamy sobie o korzyściach, jakie płyną z zawarcia umowy AC. 

W pierwszej kolejności należy mieć na uwadzę, że zakres korzyści wynikających z ubezpieczenia AC zależy od rodzaju zawartej umowy. Pełne polisy oferuję szeroką ochronę, podczas gdy polisy mini zazwyczaj ograniczają się do likwidowania szkód spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych oraz w przypadku, kiedy samochód zostanie skradziony. 

Przechodząc jednak do sedna: za sprawą ubezpieczenia autocasco możemy, chociażby naprawić samochód po kolizji, do której doszło z naszej winy. Nie od dziś wiadomo, że działania warunków atmosferycznych mogą czasem źle wpłynąć na auto. Jeżeli przyczynią się one do powstania uszkodzenia, ubezpieczenia AC okaże się niezwykle pomocne. To samo tyczy się sytuacji, gdy samochód posiadacza Autocasco zostanie skradziony. 

Autocasco – nie zawsze otrzymasz odszkodowanie 

ubezpieczenie samochodu koszt
fot. freepik

Niestety życie nie jest tak kolorowe jak byśmy tego chcieli. Decyzja o naprawie niesprawnego silnika z ubezpieczenia AC zależy od źródła uszkodzenia. Ubezpieczenie Autocasco obejmuje ochronę przed szkodami wynikłymi ze zdarzeń losowych, aktów wandalizmu lub kolizji, a nie z normalnej eksploatacji pojazdu. W przypadku awarii silnika, istotne jest zrozumienie, czy przyczyna uszkodzenia mieści się w zakresie ochrony polisy. Mimo to czasem i tak zdarza się, że nie wszystkie uszkodzenia silnika objęte ubezpieczeniem AC muszą być poddane naprawie. Przed przystąpieniem do działań naprawczych, przeprowadza się ocenę wartości szkody. W przypadku, gdy naprawa silnika staje się nieopłacalna, ubezpieczyciel może ogłosić szkodę całkowitą, zwalniając się z obowiązku naprawy uszkodzenia. 

Najczęściej ubezpieczenie AC nie zostanie wypłacone, kiedy kierowca przez swoją pomyłkę może uszkodzić silnik. Wyobraźmy sobie, że kierujący porusza się pojazdem bez oleju lub z nieprawidłowym paliwem w baku – może to spowodować usterkę, która nie zostanie objęta przez Autocasco. To samo tyczy się zalania silnika, a następnie próby jego uruchomienia. Takie działanie doprowadzi do poważnych szkód wielu jego elementów. 

To jednak nie koniec. Jak możecie się domyślić firmy świadczące takie usługi wzięły pod uwagę celowe działania kierujących. Do tego dołącza także rażące niedbalstwo pod postacią ignorowania, chociażby ikonek wyświetlających się na desce rozdzielczej, które sygnalizują, że silnik nie działa poprawnie. 

Im dłużej korzystamy z naszego pojazdu, tym coraz bardziej jego poszczególne elementy tracą swoje właściwości i niszczą się. Jeżeli nie będziemy dbać o auto, w komorze silnika może pojawić się korozja. Dotyczy to też zawilgocenia jednostki napędowej w okresie jesiennym i zimowym, co często prowadzi do powstania usterek elektrycznych. Szykując się na naprawę takich problemów, nie otrzymamy pieniędzy z AC.

Do usterki silnika może również dojść w trakcie samej naprawy lub jego konserwacji, a co gorsza  istnieje takie ryzyko nawet w warsztacie samochodowym. To niestety także przypadek, w którym nie możemy liczyć na naszą polisę AC.

 

Przeczytaj również