Oleje silnikowe a ekologia

W ostatnich latach w związku z pojawieniem się w Europie przepisów, które wymagają zwiększonej efektywności paliwowej, niższych poziomów emisji spalin i większej trwałości systemów kontroli emisji, uwaga została zwrócona na oleje do silników wysokoprężnych pracujących w ciężkich warunkach o niższej lepkości.

Oleje silnikowe a ekologia
Podaj dalej

Ekologia i ochrona środowiska naturalnego to jedne z głównych współczesnych trendów, mających ogromny wpływ na szeroką gamę gałęzi przemysłowych. Aspekty ekologiczne mają również znaczący wpływ na sektor motoryzacji. Już wiele lat temu pojawiły się pierwsze dyrektywy europejskie ograniczające gównie emisję CO2  i niespalonych węglowodorów (dla silników benzynowych) oraz emisję cząstek stałych (dla silników Diesla), z upływem lat do listy zanieczyszczeń, które należy ograniczyć dołączyły tlenki azotu NOx. Pomimo, iż zanieczyszczenie powietrza w Europie bardzo się zmniejszyło to nadal stanowi bardzo poważny problem.

Polski rynek olejów HDDEO wydaje się doganiać rynki w Niemczech i Austrii, przynajmniej pod względem klas lepkości. Podczas gdy wiele firm zajmujących się sprzedażą oleju w Europie Zachodniej oferuje obecnie produkty o poziomach jakości ACEA E6 i ACEA E9 (spełniające także specyfikacje API CJ-4, Mercedes-Benz 228.51, Volvo VDS-4 i Cummins CES 20081), główne produkty na rynku polskim są zgodne z wymaganiami ACEA E7 i API CI-4. W konsekwencji wymogów, jakie muszą spełnić pracujące w ciężkich warunkach silniki wysokoprężne, wielu producentów nalegało na używanie olejów silnikowych o klasach lepkości 20W-50 lub 15W-40 w celu zapewnienia odpowiedniego smarowania i trwałości.

Stosowanie systemu opłat od właścicieli pojazdów, które nie spełniają określonych norm emisji spalin spowodowało, iż nastąpiło odnowienie floty. W związku z tym na rynku pojawiło się wiele pojazdów, których silniki wyposażone są w systemy oczyszczania spalin takie jak: SCR, EGR czy DPF. Systemy te są bardzo czułe na niektóre składniki wchodzące w skład środków smarowych, dlatego do silników spełniających normy Euro VI należy stosować, tylko odpowiednio do tego przeznaczone oleje silnikowe, które są kompatybilne z ww. urządzeniami obróbki spalin.

Oleje te charakteryzują się przede wszystkim obniżoną zawartością fosforu, siarki oraz popiołu siarczanowego (tzw. low SAPS).  Oleje klasy 5W-30 i 10W-30 wykazują większy potencjał oszczędności paliwa od olejów 5W-40, 10W-40 czy 15W-40 dla silników wysokoprężnych pracujących w ciężkich warunkach. Co ważniejsze oleje o niskiej lepkości i zoptymalizowanej technologii dodatków uszlachetniających zapewniają długie interwały między wymianami oraz odpowiednią ochronę w połączeniu ze zmniejszonym zużyciem paliwa.

Firma Orlen Oil w swojej ofercie posiada szeroka gamę olejów klasy 5W-30, 10W-30, 5W-40 min. Platinum Ultor Perfect 5W-30, Platinum Ultor Maximo 5W-30, Platinum Ultor Optimo 10W-30 oraz wiele innych spełniających wymagania ACEA E6, E9 odpowiednich do silników euro VI, V.  Jednak wielu użytkowników nadal bardziej przejmuje się zużyciem silnika, mogącym wynikać ze stosowania olejów o niższej lepkości. Co w przypadku nowoczesnych jednostek nie jest obawą uzasadnioną. Operatorzy ciężarówek pracujących w ciężkich warunkach, napędzanych silnikami wysokoprężnymi wymagają od silników trwałości w połączeniu z niskimi kosztami operacyjnymi i konserwacyjnymi.

W Europie Zachodniej coraz częściej spotyka się silniki osiągające przebiegi przekraczające 1,5 miliona kilometrów bez kapitalnego remontu. Jednocześnie typowe interwały między wymianami oleju wynoszą między 60 000 a 150 000 kilometrów, w zależności od warunków podczas jazdy i obciążenia silnika.

Liczba operatorów floty zmieniających olej HDDO na produkt o lepkości 10W-30 lub 10W-40 stale rośnie, ale taka zmiana wymaga sporo czasu, należy zwrócić uwagę, iż krajom Europy Zachodniej przejście z olejów typu monograde i 20W-50 na oleje 10W-XX i 5W-XX w umiarkowanym odsetku zajęło ponad 30 lat. Na rynkach Europy Środkowej powinno to trwać krócej, ale moim zdaniem minie jeszcze kilka lat zanim na polskim rynku będą sprzedawane znaczne ilości olejów HDDEO 10W-40 i 5W-30.

Ważną informacją jest również to, iż na rynku europejskim i polskim jest szeroka gama mineralnych olejów klasy 15W-40 o wysokim poziomie jakości CI-4/CJ-4 jednocześnie spełniających ACEA E9 (o obniżonej zawartości SAPS) i/lub E7. Tego typu oleje są odpowiednie do silników wyposażonych w systemy obróbki spalin spełniających normy emisji Euro V i/lub VI, a interwały wymiany są szacowane w przedziale od 80 nawet do 100 tys.km. Przykładem tego typu olejów jest Platiunum Ultor Futuro 15W-40 oraz Platinum Ultor Plus 15W-40. Do bliższego zapoznania się z ofertą Orlen Oil zapraszamy na stronę internetową www.orlenoil.pl

Autor: Katarzyna Starzec Specjalista w Dziale Badań i Rozwoju ORLEN OIL

Tagi: ORLEN Oil, Platinum Expert, Platinum Warsztat, oleje mineralne

 

Przeczytaj również