Od 3 do 8 lat więzienia za sfałszowanie wniosku o wydanie prawa jazdy

Od 3 do 8 lat więzienia za sfałszowanie wniosku o wydanie prawa jazdy

Podaj dalej

Wszyscy składający wniosek o wydanie prawa jazdy muszą pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Głównie chodzi o to, aby nie fałszować swojego oświadczenia.

Składając pismo o wydanie uprawnień, lepiej już nie „zapominać” o zdarzeniach z przeszłości takich jak np. zatrzymanie tego dokumentu albo zakaz lub cofnięcie pozwolenia do prowadzenia pojazdów. Właśnie weszły przepisy, które za takie oszustwa wprowadzają surowe kary.

Sposób, w jaki wydawane jest prawo jazdy, reguluje ustawa o kierujących pojazdami. Przewiduje ona, że składając urzędowy wniosek, należy złożyć też oświadczenie dotyczące tego, że osoba zwracająca się o wydanie prawa jazdy, nie otrzymała wcześniej sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, ani nie ma zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania pojazdami. Teraz takie oświadczenie podpisuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oznacza to, że podpisując fałszywe oświadczenie, każdy naraża się na karę do trzech lat pozbawienia wolności w przypadku poświadczenia nieprawdy lub nawet ośmiu lat – gdy chodzi o zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News