O tym portalu powinni wiedzieć wszyscy kierowcy. To skarbnica wiedzy dla podróżnych

Serwis drogi.gddkia.gov.pl oraz numer 19 111 – to główne źródła informacji dla wszystkich planujących podróż po drogach krajowych. To z nich dowiemy się m.in. jakich utrudnień możemy spodziewać się na trasie. Użytkownicy dróg mogą tam również zgłosić uszkodzone elementy infrastruktury lub inne zagrażające bezpieczeństwu sytuacje, które zauważą podczas jazdy.

nowe samochody nowych samochodów ludzie zakup samochód leasing
Podaj dalej

Numer Informacji Drogowej 19 111 służy użytkownikom dróg już od dekady. Przez całą dobę, siedem dni w tygodniu dostępni pod nim pracownicy GDDKiA, którzy dostarczają informacji o warunkach panujących na drogach krajowych. Numer obsługiwany jest przez Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o sytuacji na drogach i przekazują je użytkownikom oraz środkom masowego przekazu.

Informacje docierają do GDDKiA również od samych kierowców i ich pasażerów. To właśnie użytkownicy dróg są bowiem najszybszym źródłem wiedzy o niebezpiecznych zdarzeniach (np. uszkodzonych elementach infrastruktury), do jakich doszło na drodze.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina jednak, że 19 111 nie jest numerem alarmowym. W sytuacjach nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych, należy wybrać numer 112!

Wszystko co ważne dla kierowcy w jednym serwisie

GDDKiA chce, by dwustronna komunikacja była jak najlepsza. Dlatego w 2021 r. uruchomiony został serwis drogi.gddkia.gov.pl. Można w nim sprawdzić warunki pogodowe panujące na drogach krajowych, obejrzeć obrazy z kamer drogowych oraz uzyskać informacje o prowadzonych robotach lub o stacjach ładowania pojazdów elektrycznych.

Poprzez specjalny formularz można też zgłosić np. uszkodzony znak, ubytek w nawierzchni lub porzucony pojazd. Takie zgłoszenia trafiają bezpośrednio do pracowników PID, a po wstępnej analizie są weryfikowane przez patrol terenowy GDDKiA. Osobny formularz umożliwia też przesyłanie propozycji zmian w oznakowaniu dróg krajowych. Wystarczy tylko wybrać konkretną drogę krajową, dokładnie określić lokalizację i przekazać uwagę dotyczącą np. konieczności uzupełnienia oznakowania.

Serwis drogi.gddkia.gov.pl wyposażony jest również w narzędzie ułatwiające zgłaszanie roszczeń z tytułu szkód poniesionych przez użytkowników dróg zarządzanych przez GDDKiA. Upraszcza ono procedurę składania wniosków do ubezpieczyciela i sprawia, że przygotowanie wniosku w oparciu o gotowy formularz jest wygodniejsze dla użytkowników.

Jest też KPD

Usługa KPD to jednolity w skali kraju punkt dostępowy do danych użytecznych przy tworzeniu serwisów informacji dla podróżnych, która jest złożona z bazy danych i oprogramowania. Usługa realizowana jest w ramach projektów „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu” (KPD1) oraz „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu 2” (KPD2), które uzyskały dofinansowanie z funduszu CEF (ang. Connecting Europe Facility) w ramach europejskich projektów CROCODILE 1 i CROCODILE 2.

Bezpośrednimi odbiorcami usługi KPD są zarządcy dróg na wszystkich szczeblach administracyjnych, służby ratownicze oraz komercyjni dostawcy i odbiorcy danych. Pośrednio dane będą przekazywane przez powyższe podmioty do podróżujących, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podróży.

Usługa KPD zapewnia jednolity interfejs komunikacyjny, zgodny z wymaganiami Komisji Europejskiej, który umożliwia zainteresowanym podmiotom jego łatwą implementację w posiadanych systemach. Opis sposobu „podłączenia” do KPD został określony w specyfikacjach technicznych.

Przeczytaj również