Warszawa dostanie dwa nowe odcinki obwodnicy zachodniej. Jest już kalendarium prac

Warszawa dostanie dwa nowe odcinki obwodnicy zachodniej. Jest już kalendarium prac

Warszawa dostanie dwa nowe odcinki obwodnicy zachodniej. Jest już kalendarium prac

Podaj dalej

GDDKiA podpisała umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej (DŚU) dla dwóch odcinków zachodniego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Połączą one drogę ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem z S7 na południe od Warszawy.

S50 na odcinku od S10 do DK92

Wykonawcą dokumentacji jest Transprojekt Warszawa. Umowa, o wartości ok. 8,5 mln zł, zostanie zrealizowana w ciągu 44 miesięcy od daty jej zawarcia. Oznacza to, że zakończenie prac projektowych przewidziane jest w I kwartale 2026 r.

W ramach umowy biuro projektowe przygotuje dokumentację zawierającą wariantowy przebieg zachodniego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, zlokalizowanego pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w rejonie Naruszewa a drogą krajową nr 92. Dodatkowo wykonawca przygotuje materiały i wniosek o wydanie DŚU. GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

S50/A50 na odcinku od DK92 do S7

Wykonawcą dokumentacji jest firma TRAKT. Umowa, o wartości ok. 12,5 mln zł, zostanie zrealizowana w ciągu 44 miesięcy od daty jej zawarcia. Oznacza to, że zakończenie prac projektowych przewidziane jest w I kwartale 2026 r.

W ramach umowy biuro projektowe przygotuje dokumentację zawierającą wariantowy przebieg odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, zlokalizowanego pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą krajową nr 92 oraz drogą ekspresową S7 na południe od Warszawy. Dodatkowo wykonawca przygotuje materiały i wniosek o wydanie DŚU. GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Kalendarium

czerwiec 2018 r. – decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęto prace nad Studium korytarzowym OAW i S10 przygotowywanym przez pracowników GDDKiA

sierpień 2019 r. – Płock, pierwsza publiczna prezentacja wytypowanych korytarzy OAW i S10

styczeń 2021 r. – spotkania informacyjne z samorządami, w trakcie których przedstawiono wyniki SK

sierpień/wrzesień 2021 r. – uzgodnienie Programu inwestycji i przyznanie przez Ministra Infrastruktury finansów na proces przygotowawczy 22 grudnia 2021 r. – ogłoszenie przetargów

15 lutego 2022 r. – otwarcie ofert w obu przetargach

2 czerwca 2022 r. – wybór najkorzystniejszej oferty dla S50/A50 na odcinku od DK92 do S7

7 czerwca 2022 r. – wybór najkorzystniejszej oferty dla S50 na odcinku od S10 do DK92

6 lipca 2022 r. – podpisanie umów

GDDKiA

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News