W tych 4 przypadkach pogubi się najlepszy kierowca. Oto czego nie wiesz o jeździe na suwak

W tych 4 przypadkach pogubi się najlepszy kierowca. Oto czego nie wiesz o jeździe na suwak

W tych 4 przypadkach pogubi się najlepszy kierowca. Oto czego nie wiesz o jeździe na suwak

Podaj dalej

Od 6 grudnia 2019 r. – wszyscy kierowcy są zobowiązani stosować się do nowych przepisów na drodze. Muszą bowiem w ściśle określony sposób tworzyć korytarze życia oraz jeździć na suwak. Na pierwszy rzut oka wszystko to wydaje się bardzo proste, bo przecież większej filozofii tutaj nie ma, prawda? Jak się jednak okazuje, jest zupełnie odwrotnie. W opisanych w tym artykule przypadkach, pomyliłby się nie jeden doświadczony, albo nawet zawodowy kierowca. Warto zatem zapoznać się z czterema skrajnie trudnymi sytuacjami, które mogą kiedyś spotkać każdego posiadacza prawa jazdy.

Największy portal o bezpieczeństwie w Polsce – brd24.pl podpowiada jak prawidłowo zachować się, aby nowe przepisy od samego początku nie sprawiały nam żadnych problemów oraz przedstawia cztery sytuacje, w których jazda na suwak nie jest wcale taka oczywista.

JAK TWORZYĆ KORYTARZ ŻYCIA:
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.1))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:
„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:
1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;
2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.
3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.”;

JAK JECHAĆ NA SUWAK:
2) w art. 22:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.
4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.”.

Cztery sytuacje, które sprawią kierowcom kłopot w jeździe na suwak

1. Nie ma korka – nie ma suwaka
Po pierwsze – sam fakt, że na jednym z pasów ruchu wystąpią przeszkody, albo on zanika i nie można nim dalej jechać, nie oznacza, że obowiązuje tam uregulowana jazda na suwak. W ustawie zapisano bowiem, że przepisy o naprzemiennej jeździe obowiązują „w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni”. Ostrożnie zatem z myśleniem, że gdy kończy się pas, to jadący obok mają obowiązek nas wpuścić!

2. Korek tylko na kończącym się pasie – nie ma suwaka
Kiedy pojedziecie np. prawym pasem drogi, który będzie się kończył i utkniecie tam w zatorze, a sąsiednim lewym pasem ruch będzie odbywał się płynnie – reguła jazdy na suwak nie będzie obowiązywała. Nie macie pierwszeństwa i musicie poczekać, aż kulturalny kierowca z lewego pasa was wpuści.

3. Pas do jazdy na wprost zmienia się w pas wyłącznie do skrętu – nie ma suwaka
W ustawie, która porządkuje jazdę na suwak pada pojęcie „zanikania pasa”. Część kierowców może mylnie uważać, że jeśli pas do jazdy na wprost w pewnym miejscu drogi zmienia się w pas wyłącznie do skrętu, to ich pas „zaniknął”. Nic z tych rzeczy. W tej sytuacji nawet w przypadku drogowego korka zasada suwaka nie będzie miała zastosowania. I jadąc np. prawym pasem drogi, który zmieni się w pas do skrętu w prawo, żeby dostać się na sąsiedni, lewy pas, musicie znów liczyć na kulturę jadącym nim kierowców i poczekać.

4. Zanikający lewy pas przy trzech pasach ruchu – jazda suwak, ale z niespodzianką
Ostatnia sytuacja będzie dość rzadka na polskich drogach, ale może się zdarzać. Chodzi o drogę z trzema pasami, gdy lewy skrajny się kończy.

W przypadkach zatorów w takich miejscach zasada suwaka będzie obowiązywać jadącego lewym skrajnym pasem i środkowym. Czyli kierowca jadący środkowym pasem będzie musiał wpuścić tego, któremu lewy skrajny pas się kończy. Ale gdy w tym samym momencie na pas środkowy będzie chciał wjechać kierowca z prawego skrajnego pasa, to jego i tego wjeżdżającego ze skrajnego lewego obowiązywać będzie już reguła prawej ręki, która z polskiego kodeksu nie znika. Wówczas teoretycznie uprzywilejowany kierowca kończącego się pasa będzie musiał ustąpić kierowcy wjeżdżającemu na ten sam pas z prawej strony.

Cały artykuł znajdziecie pod tym linkiem.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News