S2 w Warszawie bez ograniczeń czasowych dla ciężarówek. Jest też decyzja co z pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne

S2 w Warszawie bez ograniczeń czasowych dla ciężarówek. Jest też decyzja co z pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne

S2 w Warszawie bez ograniczeń czasowych dla ciężarówek. Jest też decyzja co z pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne

Podaj dalej

Zgodnie z zapowiedzią, od dziś do 30 września, GDDKiA znosi ograniczenia godzinowe w ruchu dla samochodów ciężarowych na drodze ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. Pojazdy o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton, mogą się poruszać Południową Obwodnicą Warszawy przez 24 godziny na dobę.

„Nie” dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne tunelem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina również, że przez tunel nie mogą przejeżdżać pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Decyzja podjęta została w oparciu o wykonane specjalistyczne analizy, a także uwarunkowania lokalizacyjne tunelu. Wpływ miała również dostępna infrastruktura i środki związane z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych. Decyzja ta jest także zgodna z rekomendacją Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu i opinią Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – niezależnych jednostek w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych.

S2 POW, most na Wiśle

Pod uwagę GDDKiA brało również przebieg trasy przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a także brak infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania działań operacyjnych, jak np. parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto na terenie Mazowsza nie zostały wytyczone główne drogi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Wszystkie powyższe okoliczności skłoniły GDDKiA do decyzji, aby na obecnym etapie wprowadzić zakaz przejazdu przez tunel pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, czyli nadać obiektowi kategorię E. Nieuprawniony przejazd przez tunel pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne jest każdorazowo zgłaszany na Policję.

GDDKiA

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News