Rusza budowa bardzo ważnej obwodnicy. Kierowcy w Polsce będą zachwyceni

Rusza budowa bardzo ważnej obwodnicy. Kierowcy w Polsce będą zachwyceni

autostrada a1 a4 droga ekspresowa s1

Podaj dalej

Kondycja nawierzchni polskich szos poprawia się z roku na rok – co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Mimo tego dalej niektóre trasy w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia. Ministerstwo Infrastruktury jednak nie próżnuje, dlatego niebawem ruszy w Polsce budowa kolejnej – bardzo ważnej obwodnicy.

Rozpoczynają się pierwsze roboty na budowie obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 9 i drogi ekspresowej S74 oraz na łączniku północnym do obwodnicy w ciągu drogi krajowej 74. Wykonawca prac wyznaczył i przygotował już teren pod inwestycję. Jako pierwsze budowane będą drogi dojazdowe, którymi poruszać się będą maszyny budowlane. W okresie wiosennym planowane są pierwsze roboty przy posadowieniu obiektów mostowych, odhumusowaniu ciągu głównego oraz roboty ziemne.

Rusza budowa obwodnicy Opatowa

– Rusza budowa drogi S74: zaczynamy od obwodnicy Opatowa. Rząd spełnia obietnice i realizuje postulaty mieszkańców. Ziemia Świętokrzyska nie wykorzystuje obecnie w pełni swojego potencjału i to chcemy zmienić – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Opatowa to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim. Dzięki niej mieszkańcy już niebawem odczują ulgę oraz poprawę bezpieczeństwa, a kierowcy podróżujący drogami krajowymi nr 9 i 74 zapomną o trudnościach na tej trasie.

– Budowa drogi łączącej Polskę centralną, województwa świętokrzyskie i podkarpackie jest konieczna. Sprawi, że mieszkańcy Opatowa, Tarnobrzega i inne miasta zyskają bezpieczne i komfortowe połączenia drogowe – dodał minister A. Adamczyk.

Obwodnica Opatowa w ciągu DK9 i S74 oraz łącznik północny do obwodnicy w ciągu DK74 jest realizowana w systemie Projektuj i buduj w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Wykonawcą zadania o wartości ok. 461 mln zł jest Mostostal Warszawa. Oddanie inwestycji do ruchu zaplanowano na I połowę 2025 roku.

Obwodnica Opatowa

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu. Są to DK9 od Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski do Rzeszowa oraz DK74 od Sulejowa, przez Kielce do Kraśnika. W centrum miasta obie te drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową, dlatego Opatów jest zakorkowany w godzinach szczytu. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, a co trzeci z nich jest pojazdem ciężkim. Długo oczekiwana obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin. Poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i 74. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

fot. pixabay

Inwestycja zakłada budowę, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości 6,7 km. Obwodnica zostanie poprowadzona po południowo-zachodniej stronie miasta. Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie, m.in. cztery estakady i dwa mosty z funkcją przejść dla zwierząt, sześć wiaduktów, kładka dla pieszych, przepusty ekologiczne. Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach obwodnicy Opatowa zaplanowano są dwa węzły drogowe: na skrzyżowaniu DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z łącznikiem północnym do DK74 oraz w Marcinkowicach, na skrzyżowaniu S74 z DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.

Łącznik północny

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74, poprowadzony na północ od miasta. Dzięki budowie łącznika kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin oraz Radom – Ostrowiec Świętokrzyski - Annopol – Kraśnik nie będą musieli wjeżdżać do miasta.

Inwestycja połączy węzeł na DK9 planowany w ramach obwodnicy Opatowa z DK74 w okolicy Adamowa. Odcinek planowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP o długości około 3 km. W ramach prac powstaną obiekty inżynierskie zlokalizowane na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Zadanie zakłada również budowę dróg dojazdowych dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News