Polska przeciw zakazowi rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku

Polska przeciw zakazowi rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku

samochody elektryczne samochód prąd

Podaj dalej

28 marca 2023 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady UE ds. energii w którym udział wzięła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Podczas spotkania omówiono m.in. zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku, pakiet gazowo-wodorowy oraz reformę rynku energii elektrycznej. Kierowców najbardziej interesuje oczywiście stanowisko, jakie Polska obrała w sprawie pierwszego zagadnienia. A to jest jednoznaczne.

Stanowcze stanowisko Polski w sprawie zakazu rejestracji nowych aut z silnikami spalinowymi

Polska głosowała przeciw zakazowi rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Rozwiązanie to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją, a wyłącznie z indywidualnymi celami niektórych państw. Naszym zdaniem czynnikiem decydującym o wyborze technologii na kolejne dziesięciolecia powinien być rynek i społeczeństwa, a nie przymus UE – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Spaliny
Fot. pixabay.com

Od początku negocjacji Polska akcentowała zasadę neutralności technologicznej, która polega na pozostawieniu otwartości na różne technologie. Zasada ta powinna mieć zastosowanie również w odniesieniu do rozwiązań układów napędowych, które przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 pochodzącego z sektora transportu. Poza rynkiem i społeczeństwem także producenci pojazdów powinni mieć możliwość wyboru optymalnej dla siebie technologii.

W 2026 r. planowana jest rewizja rozporządzenia dot. zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych. Jestem przekonana, że do tego czasu w UE zrozumieją absurd tej decyzji i plany w tym zakresie zostaną zweryfikowane – dodała minister.

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News