Pierwsza inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom

Pierwsza inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom

Pierwsza inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom

Podaj dalej

GDDKiA udostępniła do ruchu, dwa miesiące przed terminem, niemal 2 km obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Jest to pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, nie tylko w woj. warmińsko-mazurskim, ale także w całej Polsce.

Inwestycja, o długości 1,76 km, obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Wybudowano dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizacja ruchu

Ruch na obwodnicy odbywać się będzie już według stałej organizacji. Wzdłuż drogi powiatowej nr 1364N będą kontynuowane prace przy budowie części ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów oraz nasadzeń zieleni.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Wraz z oddaniem obwodnicy do ruchu odciążyliśmy układ komunikacyjny w miejscowości. Obwodnica poprawi też przepustowość oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy poprawiliśmy parametry drogi krajowej, co pozwoli na utrzymanie stałej prędkości na całym odcinku objętym inwestycją. Jednocześnie zachowane zostały najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Kalendarium

29 maja 2020 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej
5 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu na realizację
15 grudnia 2020 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację robót drogowych w systemie tradycyjnym
17 grudnia 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
21 stycznia 2021 r. – rozpoczęcie prac
19 sierpnia 2022 r. – udostępnienie do ruchu
16 października 2022 r. – umowny termin zakończenia prac

Koszty inwestycji i finansowanie

Umowę na realizację tego zadania w systemie tradycyjnym podpisaliśmy w grudniu 2020 roku. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 r. Ich koszt to 26 mln zł, a łączny koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Została zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program budowy 100 obwodnic

Rok temu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na realizację inwestycji, które będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, Rząd przeznaczy 28 mld zł. W ramach Programu, powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W realizacji jest 14 zadań o długości blisko 114 km, w przygotowaniu pozostałe 85 obwodnic z Programu.

W woj. warmińsko-mazurskim oprócz obwodnicy Smolajn, do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit (przygotowywane jest Studium korytarzowe), Pisza, Szczytna (obie są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej) oraz Gąsek (we wrześniu ogłoszony zostanie przetarg na realizację). Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta dla której w I kwartale br. zatwierdzony został Program Inwestycji. Niedawno GDDKiA otworzyła oferty na opracowanie dokumentacji przygotowawczej.

GDDKiA

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News