Już prawie 10 milionów pojazdów przejechało przez najdłuższy w Polsce tunel. Oto jak to wygląda z perspektywy kierowcy

Już prawie 10 milionów pojazdów przejechało przez najdłuższy w Polsce tunel. Oto jak to wygląda z perspektywy kierowcy

Już prawie 10 milionów pojazdów przejechało przez najdłuższy w Polsce tunel. Oto jak to wygląda z perspektywy kierowcy

Podaj dalej

Kierowcy zaczynają się już przyzwyczajać, że mają do dyspozycji cały odcinek drogi ekspresowej S2 od węzła Konotopa aż do węzła Lubelska wraz z 2,3-kilometrowym tunelem pod Ursynowem. Niestety nie wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów prawa o ruchu drogowym. Dotyczy to na przykład przejazdu przez tunel samochodów przewożących materiały niebezpieczne. Dla nich obowiązuje bezwzględny zakaz.

Kierowcy oszczędzają cenny czas

4,6 km trzypasmowej trasy pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów, której połowę długości stanowi najdłuższy drogowy tunel w Polsce, można pokonać w ciągu niespełna pięciu minut. Przejazd tranzytem przez Warszawę, pomiędzy węzłami Konotopa i Lubelska, zajmuje mniej niż pół godziny. To olbrzymia oszczędność czasu.

Od grudnia ubiegłego roku, kiedy otworzyliśmy ostatni fragment S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, trasę tą pokonało już prawie 10 mln pojazdów. Obecna statystyka nieco różni się od tej, którą podawaliśmy w kwietniu br. Mianowicie minimalnie więcej kierowców jeździ w kierunku Poznania (ponad 5 milionów) niż w stronę Terespola (prawie 5 milionów).

Bezpieczeństwo i rozwaga pożądane

Przypomnijmy, podczas jazdy tunelem należy przestrzegać ograniczeń prędkości. Dozwolona prędkość to 80 km/h. Należy także trzymać odpowiedni dystans do poprzedzającego auta oraz unikać zmian pasa ruchu. Nie wolno się zatrzymywać! Ponadto działa odcinkowy pomiar prędkości. To bardzo pomocne narzędzie do mobilizacji kierowców, aby przestrzegali ograniczenia prędkości i jechali bezpiecznie. Do dziś nie odnotowaliśmy w tunelu żadnego wypadku.
O zasadach ruchu w tunelu przypominamy w wideoporadniku na dole komunikatu.

Systemy czuwają, przetwarzają i na bieżąco reagują

W zależności od sytuacji i zbieranych przez kamery oraz inne czujniki informacji, użytkownicy tunelu mogą spotkać się ze zmianą dopuszczalnej prędkości, wyłączeniem pasa ruchu lub nawet całej jezdni (na skutek kolizji, wypadku lub prac drogowych). Systemy wykrywają też przejazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i w przypadku unieruchomienia ich w tunelu, zostanie on zamknięty dla ruchu.

Na znakach zmiennej treści przed wjazdem do tunelu mogą pojawić się ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych, o zatorze w tunelu, a jeśli cały tunel zostanie zablokowany, kierowcy zobaczą na nich informację o objazdach. Te ostatnie informacje pojawią się nie tylko w najbliższym sąsiedztwie tunelu, ale również kilkadziesiąt kilometrów wcześniej – na A2, S8, S7, S17, DK79 i DK92 przed skrzyżowaniami z DK50.

W razie potrzeby kierowcy znajdujący się w tunelu usłyszą komunikaty Centrum Zarządzania Tunelem nadawane przez system nagłośnienia, a także przez radio w samochodzie – na jednej z czterech częstotliwości publicznego radia (92,4 oraz 102,4 MHz – Jedynka; 99,1 MHz – Trójka lub 104,9 MHz – Dwójka).

Monitoring na bieżąco 24h/7

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem (CZT) kontrolują sytuację w tunelu. Do dyspozycji mają podgląd z 134 kamer zamontowanych wewnątrz i na wlotach obiektu. Wizyjny system dozoru posiada funkcję automatycznego wykrywania określonych zdarzeń, np. pojawienie się pieszego, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd. Algorytmy są w stanie identyfikować, monitorować i zgłaszać sytuacje oraz obiekty mogące stanowić potencjalne ryzyko wypadku lub pożaru. Dostęp do monitoringu, oprócz naszego CZT, mają również Komenda Stołeczna Policji oraz Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa.

Obiekt jest wyposażony w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowany jest system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. Automatycznie kontrolowana jest widoczność w tunelu, a czujniki wykryją i zasygnalizują pożar.

Obiekt pod Ursynowem wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa.
Wzdłuż ścian tunelu znajdują się chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego.

„Nie” dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne tunelem

Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom Ursynowa, jak i użytkownikom drogi ekspresowej S2. Dlatego przez tunel nie mogą przejeżdżać pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Decyzję podjęliśmy w oparciu o wykonane specjalistyczne analizy, a także uwarunkowania lokalizacyjne tunelu, jak również dostępną infrastrukturę i środki związane z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych. Decyzja ta jest również zgodna z rekomendacją Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu i opinią Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – niezależnych jednostek w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Pod uwagę braliśmy również przebieg trasy przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a także brak infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania działań operacyjnych, jak np. parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto na terenie Mazowsza nie zostały wytyczone główne drogi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Wszystkie powyższe okoliczności skłoniły GDDKiA do decyzji, aby na obecnym etapie wprowadzić zakaz przejazdu przez tunel pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, czyli nadać obiektowi kategorię E. Nieuprawniony przejazd przez tunel pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne jest każdorazowo zgłaszany na Policję.

Dofinansowanie ze środków UE

Droga ekspresowa S2 na odcinku Puławska – Lubelska powstała przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wynosi ok. 1,7 mld zł.

GDDKiA

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News