Jest nowa mapa jakości paliwa w Polsce. UOKiK ostrzega - jeśli nie chcesz problemów, tankuj tylko tam, gdzie jest to bezpieczne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę jakości paliwa na setkach stacjach paliw w całej Polsce. Teraz poznaliśmy wyniki tych inspekcji. Jeśli więc nie chcecie mieć problemów z silnikiem, koniecznie zobaczcie gdzie należy tankować. Ułatwi to specjalna mapa, dzięki której znajdziecie w swojej okolicy tylko takie stacje, na których paliwo jest najwyższej jakości.

tankowanie paliwa
Podaj dalej

Wyniki przeprowadzonej kontroli przez UOKiK kolejny raz potwierdzają, że jeśli zależy nam na paliwie dobrej jakości, to wystarczy tankować na stacjach należących do dużych, ogólnopolskich koncernów. Jak zwykle bywa w tego typu przypadkach, kontrolerzy najwięcej nieprawidłowości wykryli na niewielkich, prywatnych stacjach lokalnych.

Oczywiście nie jest to reguła, i na „zielonej mapie stacji benzynowych” można znaleźć również mniejsze podmioty. Jednak bez dwóch zdań najbezpieczniej będzie zatankować na popularnych „sieciówkach”.

diesel benzyna lpg ceny paliw paliwo
fot. pixabay

Jak przebiega system monitorowania i kontrolowania jakości paliw?

Badania prób paliw pobieranych podczas kontroli są wykonywane przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. W przypadku, gdy kontrolowane paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zobowiązuje kontrolowanego przedsiębiorcę, w drodze decyzji administracyjnej, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub lekkiego oleju opałowego niespełniających wymagań jakościowych ustawa przewiduje kary grzywny nawet do 1 miliona zł. Interaktywną mapę jakości paliwa na stacjach w Polsce znajdziecie pod tym linkiem.

Przeczytaj również