Hrubieszów, Opole Lubelskie i Tarnogród zyskają obwodnice. Koszt inwestycji jest niewyobrażalny

Hrubieszów, Opole Lubelskie i Tarnogród zyskają obwodnice. Koszt inwestycji jest niewyobrażalny

gddkia mycie samochodu

Podaj dalej

20 czerwca 2022 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy trzech obwodnic w województwie lubelskim: Hrubieszowa, Opola Lubelskiego i Tarnogrodu. Łączna kwota wsparcia dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego wyniesie ok. 139 mln zł.

– Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju. Kierujemy do samorządów wsparcie na niespotykaną dotąd skalę, co pozwala na przebudowę, remonty i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Teraz z pomocy rządu mogą skorzystać także samorządy budujące obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

pakiet sankcje rosja
fot. pixabay

Obwodnica Hrubieszowa

Obwodnica Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 będzie miała ok. 6,2 km długości. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 75 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 52,5 mln zł. Dofinansowanie obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i budowę obwodnicy. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to koniec 2024 roku.

Obwodnica Opola Lubelskiego

Obwodnica Opola Lubelskiego (etap I) zostanie poprowadzona po wschodniej stronie miasta. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 27 mln zł, a koszt jej budowy to 45 mln zł. Dofinansowanie obejmuje budowę obwodnicy. Obecnie ruch tranzytowy na kierunku północ-południe odbywa się drogą wojewódzką nr 824 przez centrum Opola Lubelskiego do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 747. Nowa trasa przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Udostepnienie do ruchu obwodnicy o długości 1,75 km zaplanowano na koniec 2024 roku.

Obwodnica Tarnogrodu

Koszt budowy obwodnicy Tarnogrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 wyniesie 85 mln zł, a kwota rządowego dofinansowania to 59,5 mln zł. Dofinansowanie obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i budowę obwodnicy. Nowa trasa będzie miała około 6 km długości. Inwestycja została zaplanowana w nowym przebiegu po zachodniej stronie Tarnogrodu. Planowany termin oddania do użytkowania tej obwodnicy to koniec 2024 roku.

Inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki temu dofinansowanych zostanie 51 zadań o łącznej wartości przeszło 4,5 mld zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. wartości zadania. W ciągu ostatnich trzech lat dzięki rządowemu wsparciu z RFRD (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) udało się wybudować lub zmodernizować 14 tys. km dróg lokalnych.

MI

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News