257 projektów samorządowych zwiększających bezpieczeństwo na drogach. Piesi będą chronieni jak nigdy wcześniej

257 projektów samorządowych zwiększających bezpieczeństwo na drogach. Piesi będą chronieni jak nigdy wcześniej

przejście dla pieszych pieszy piesi pierwszeństwo mandat

Podaj dalej

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych. Dofinasowanie unijne na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, takich jak szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce otrzyma 257 projektów na łączną kwotę ponad 71 mln zł.

Bezpieczny pieszy – 257 projektów samorządowych zwiększających bezpieczeństwo na drogach

Konkurs „Bezpieczny pieszy” to kolejny etap działań edukacyjnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów oraz edukacji dzieci w szkołach.

Podejmujemy działania związane z poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nasz resort wspiera w tych zadaniach wszystkie samorządy – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg są niezwykle istotne, a 257 projektów z pozytywną oceną konkursową jest tego najlepszym przykładem.

– Samorządy otrzymają pieniądze na doposażenie przejść dla pieszych, a także wprowadzenie w szkołach edukacji komunikacyjnej. Jej głównym celem jest nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki edukacyjnej. Wysokość dofinansowania z UE to do 85% kosztów kwalifikowalnych.

– Połączenie działań edukacyjnych z doposażeniem przejść dla pieszych oraz doposażeniem placówek edukacyjnych w narzędzia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwoli osiągnąć kompleksową poprawę bezpieczeństwa na drogach, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych i rowerzystów – mówi szef MFiPR.

pieszy przejście dla pieszych piesi pierwszeństwo
fot. pixabay

– Działania rządu zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach opierają się na trzech filarach: to inwestycje, edukacja i legislacja. Dzisiaj mówimy o tych pierwszych dwóch komponentach. Cieszę się, że różne podmioty mogą uzyskiwać wsparcie na projekty dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko ze środków krajowych – jak w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – ale i ze środków europejskich – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Osiągnęliśmy wiele w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii liczba ofiar wypadków spadła poniżej 2000, a nawet poniżej 1900. To sukces, ale nie wolno nam się zatrzymać. Naszym wielkim zadaniem jest dalsza poprawa warunków widoczności na przejściach dla pieszych, jeszcze lepsza ochrona niechronionych uczestników ruchu drogowego i edukacja – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Konkurs „Bezpieczny pieszy” to kolejny przykład pozytywnych zmian, jakie zachodzą w naszym kraju za sprawą funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Działania takie jak edukacja i wyposażenie placówek w odpowiednie narzędzia, mają szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, będącego jednym z celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dlatego jako CUPT kompleksowo wspieramy beneficjentów chroniących najsłabszych uczestników ruchu drogowego – pieszych – mówiła Joanna Lech Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakres konkursu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” objął rozwiązania z inżynierii ruchu oraz zakresu edukacji komunikacyjnej, które są możliwe do szybkiego wprowadzenia (zakup i montaż), obejmujące m.in.:

  • wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne), wyniesienie przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów
  • azyl dla pieszych
  • ogrodzenie/balustrada; próg wyspowy, płytowy, listwowy
  • wyświetlacz prędkości
  • wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) – dla pieszych lub rowerzystów
  • sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych
  • miasteczko rowerowe stacjonarne lub mobilne
  • miasteczko ruchu drogowego

symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.
Konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, jak i nowelizacja ustawy z 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, stanowią działania nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Tylko kompleksowe kroki są gwarantem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnej grupy – pieszych i rowerzystów.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News