Olbrzymia kara dla przewoźnika. Za 450 naruszeń przepisów zapłaci prawie 10 milionów złotych!

W zeszłym tygodniu duńskie media ujawniły poważne wykroczenia regionalnego przewoźnika. Firma transportowa Erik Petersen A/S z Padborga dopuściła się aż 450 wykroczeń, za co według obowiązującego prawa grozi jej olbrzymia wielomilionowa kara.

Olbrzymia kara dla przewoźnika. Za 450 naruszeń przepisów zapłaci prawie 10 milionów złotych!
Podaj dalej

Przewoźnik dopuścił się nielegalnego kabotażu

Kabotaż umożliwia firmom transportowym działalności poza granicami kraju, w którym znajduje się siedziba ich firmy. Pozwala im ograniczyć liczbę tzw. „pustych przejazdów”, czyli bez załadunku. Dzięki niej kierowcy mogą efektywniej wykorzystywać czas pracy w ramach międzynarodowych przewozów transportowych.

Przewóz kabotażowy powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami unijnymi, dotyczącymi wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Zasady te reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku.

Transport kabotażowy może zostać rozpoczęty po całkowitym lub częściowym rozładunku towaru dostarczonego z zagranicznego kraju. Przepisy wskazują, że dostawy w ramach kabotażu powinny odbywać się tym samym samochodem, którym przewoźnik przekroczył granicę. Ostatnia dostawa w ramach kabotażu musi zostać wykonana do 7 dni od zakończenia rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim.

Zasady są proste: ciężarówki mogą przewieźć towary w kraju trzy razy w ciągu siedmiu dni, po czym muszą opuścić Danię. Przejazd przez trzy przejazdy jest nielegalnym kabotażem.

kara dla duńskiego przewoźnika
Twitter/fot. Uwe Thomsen

Kara dla duńskiego przewoźnika może sięgnąć kwoty 10 milionów złotych

W duńskich mediach pojawiła się informacja na temat duńskiego przewoźnika Erik Petersen A/S z Padborga, której zarzuca się 450 nielegalnych operacji kabotażowych. Według taryfikatora grozi jej kara w wysokości 15 mln koron duńskich kary (ok. 9,2 mln złotych).

To nie pierwsza głośna sprawa w Danii, bo na początku 2022 r. przewoźnik HP Therkelsen A/S, dopuścił się 1200 naruszeń przepisów regulujących kabotaż.

Tylko jeden przypadek nielegalnego kabotażu oznacza karę grzywny w wysokości 35 tys. koron. Ta kwota znacząco rośnie, jeśli zachodzą okoliczności obciążające przewoźnika. O ostatecznej wysokości kary zadecyduje prokuratura. Na poczet grzywny i kosztów postępowania sądowego, policja może zatrzymać ciężarówki.

Dyrektor firmy transportowej Erik Petersen A/S, nie chce się wypowiadać na temat aktu oskarżenia.

Jesteśmy bardzo wstrząśnięci. Ale absolutnie nie będę tego komentował- mówi Keld B. Petersen.

Łamanie przepisów nie wychodzi przewoźnikom na dobre. Firma transportowa przyłapana w styczniu może za ten proceder zapłacić prawie 26 milionów złotych. Jak pisze duński fagbladet3f.dk. to pierwsze takie przypadki w duńskim systemie sądowniczym. To oznacza, że wyroki będą stanowić punkt odniesienia dla potencjalnych kolejnych przypadków.

Przeczytaj również