Myślałeś, że masz pierwszeństwo, bo jechałeś z prawej strony? Zdziwisz się i dostaniesz mandat 300 zł

Myślałeś, że masz pierwszeństwo, bo jechałeś z prawej strony? Zdziwisz się i dostaniesz mandat 300 zł

kierowca mandat

Podaj dalej

Zasada pierwszeństwa z prawej strony to jedna z najważniejszych reguł, za złamanie której grozi mandat. Są jednak takie przypadki, kiedy owa zasada nie zawsze obowiązuje, pomimo że wydaje ci się oczywista.

Zasady pierwszeństwa nie są takie proste

Zasady zawarte w kodeksie ruchu drogowego powinny być tak proste, jak zasada pierwszeństwa. Najważniejszy na drodze jest policjant, to on w momencie, kiedy zarządza ruchem na skrzyżowaniu, decyduje kto jedzie pierwszy, a kto musi czekać.

Niestety takie sytuacje to rzadkość i w praktyce o pierwszeństwie decyduje najpierw sygnalizacja świetlna, a potem znaki. W pozostałych przypadkach kierujemy się zasadą określaną mianem zasady prawej dłoni- pierwszeństwo ma kierowca, który znajduje się z prawej strony.

znaki ustąp pierwszeństwa mandat
znaki D-40 i D-41

Znaki z literką D mówią jasno- pierwszeństwa nie ma, ale jest mandat

Są jednak drogi, na których kierowcy nigdy nie będą mieć pierwszeństwa i za gapiostwo dostaną mandat, bo muszą przepuścić wszystkich kierowców.

Chodzi o drogi oznaczone znakami D-47, D-41 i D-53. Kierowcy często je ignorują, a tymczasem każdy z tych znaków oznacza, tyle samo co znak A-7 -ustąp pierwszeństwa przejazdu.

Mówiąc w skrócie, kiedy opuszczasz drogę wewnętrzną, strefę zamieszkania lub strefę ruchu- NIE MASZ pierwszeństwa. Dlaczego tak się dzieje?

Powyższe zasady wynikają z faktu, że owe drogi mają charakter dróg wewnętrznych lub specjalnych stref. W związku z tym poruszający się po nich samochód de facto nie jest uczestnikiem ruchu drogowego. Dopiero będzie się do niego włączał.

Wszystkie trzy: droga wewnętrzna, strefa zamieszkania i strefa ruchu nie są traktowane jako klasyczne skrzyżowanie. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

W przeciwnym wypadku kierowca otrzyma mandat w wysokości 300 zł i 5 punktów karnych. W przypadku gdy dojdzie do kolizji będzie winnym tego zdarzenia i poniesie finansowe konsekwencje.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News