Espresówka S8 będzie dłuższa o 32 km. Odcinek z Wrocławia do Kłodzka już zatwierdzony

Espresówka S8 będzie dłuższa o 32 km. Odcinek z Wrocławia do Kłodzka już zatwierdzony

wroclaw-klodzko-s8

Podaj dalej

Jak oficjalnie wczoraj poinformowała GDDKiA,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 Łagiewniki – Wrocław. To oznacza, że kierowcy wkrótce zyskają kolejne 32 km dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu S8 został zatwierdzony

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) jest niezbędna, by przystąpić do realizacji inwestycji. Finalnie określa ona wariant, w jakim będzie realizowana droga ekspresowa S8.

Wydanie decyzji poprzedza szczegółowa analiza różnych wariantów trasy. Uwzględnia ona aspekty techniczne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Poprzedziły ją spotkania informacyjne i konsultacje społeczne.

Trasa o długości 32,6 km powstanie po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Jordanów Śląski, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Kobierzyce.

Kierowcy przejadą dwujezdniową S8 z 5 węzłami drogowymi

Zaplanowana inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Ponadto powstanie rezerwa terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału.

Zakres prac obejmie budowę 5 węzłów drogowych:

  1. Łagiewniki- połączenie z drogą wojewódzką nr 384,
  2. Trzebnik- połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39,
  3. Jordanów Śląski- połączenie z drogą krajową nr 8 oraz drogami powiatowymi DP2075D, oraz DP1989D,
  4. Owsianka- połączenie z drogą wojewódzką nr 346,
  5. Chrzanów- połączenie z drogą krajową nr 8 oraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8.

Pomiędzy węzłami Chrzanów i Owsianka, po obu stronach trasy, zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych Królikowice, a w okolicy węzła Jordanów powstanie Obwód Utrzymania Drogi.

Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie osiem mostów, które będą pełnić również funkcję przejść dla zwierząt. Powstanie  jedna estakada w okolicy miejscowości Bąki, 21 wiaduktów oraz 17 przepustów.

Droga ekspresowa S8 zostanie podzielona na odcinki

Ekspresówka S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok 80 km. Realizacja trasy została podzielona na krótsze odcinki:

Kłodzko- Ząbkowice Śląskie (pododcinek Kłodzko – Bardo i Bardo -Ząbkowice Śląskie),

Ząbkowice Śląskie- Łagiewniki

Łagiewniki- Wrocław (Magnice)

Podział inwestycji na krótsze odcinki ma na celu usprawnienie procesu budowy, począwszy od wyboru wykonawców, aż po realizację.

Niewątpliwie przyniesie to korzyści i ułatwi zrealizowanie całej inwestycji. Krótsze odcinki to jednocześnie większa konkurencyjność  już na etapie przetargu.

klodzko-droga-krajowa-dk8 GDDKiA
DK8 foto:GDDKiA

Dla odcinka Łagiewniki – Ząbkowice Śląskie oraz dla pododcinka Ząbkowice Śląskie – Bardo zakończyły się już konsultacje społeczne prowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowej.

Uzyskanie decyzji środowiskowych dla tych odcinków planuje się w IV kwartale tego roku. Natomiast kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo – Kłodzko będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46.

Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocław- Bardo zaplanowano w systemie Projektuj i buduj w latach 2023-2027.

DK8 jest najdłuższą drogą krajową w Polsce

Droga krajowa nr 8  liczy ok. 850 km. Biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce.

Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

S8 na Dolnym Śląsku ma ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, ponadto stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Z chwilą kiedy powstanie odcinek od Wrocławia do Kłodzka,  wydłuży się o kolejnych 80 km.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News