Mazda ma zamiar przyczynić się do ocalenia planety

Mazda ma zamiar przyczynić się do ocalenia planety

Mazda ma zamiar przyczynić się do ocalenia planety

Podaj dalej

Mazda Motor Corporation ogłosiła, że jako firma zobowiązuje się do zminimalizowania emisji dwutlenku węgla z własnych fabryk do 2035 roku – wspierając jednocześnie cel, jakim jest dostosowanie całego łańcucha dostaw marki do neutralności pod względem emisji CO₂ do 2050 roku.

Mazda stanowcza od samego początku

Japoński producent jest zdania, że obowiązkiem każdej marki samochodowej jest przyczynienie się do ograniczenia globalnego ocieplenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na każdym etapie produkcji pojazdów. Aby nie rzucać słów na wiatr, Mazda zobowiązała się aktywnie angażować się w inicjatywy związane z osiągnięciem neutralności węglowej. 

Aby firma mogła osiągnąć swój cel ma zamiar skoncentrować swoje działania w trzech obszarach: oszczędzaniu energii, rzechodzeniu na energię odnawialną i wprowadzaniu paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla do transportu wewnętrznego.  

Pierwszy obszar odpowiada za działania na rzecz oszczędzania energii podczas produkcji pojazdów związanych z emisją dużych ilości CO₂. Polegają na zmniejszeniu energii cieplnej za pomocą opracowanej technologii utwardzania lakierów w niskiej temperaturze oraz wpływają na przetwarzanie energii poprzez zmodernizowanie technologii.  

W kwestii drugiego obszaru Mazda ma zamiar aktywnie uczestniczyć w działaniach Podkomitetu ds. Promocji Neutralnej Węglowo Energii Elektrycznej w regionie Chugoku, którego głównym zadaniem jest trwałe zwiększenie podaży oraz popytu na energię elektryczną, neutralną dla środowiska pod względem emisji dwutlenku węgla w całym tym regionie.

Trzeci i ostatni obszar będzie zajmować się wprowadzeniem paliw neutralnych. Wiąże się to ze stosowaniem przez Mazdę paliw neutralnych pod względem emisji CO₂ w transporcie wewnętrznym wraz z partnerem Hiroshima Council for Automotive Industry-Academia-Government Collaboration, która ochoczo promuje praktyczne wykorzystanie biopaliw nowej generacji. 

Innowacyjne podejście

Co więcej, japoński producent wykorzysta inicjatywy prowadzone w swojej ojczyźnie i użyje ich podwaliny do wdrożenia optymalnego podejścia w każdym zakładzie poza granicami Japonii. Te wysiłki umożliwią Mazdzie kontynuowanie działań zmierzających do realizacji większego wyzwania, którym jest czynienie całego łańcucha dostaw neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

 

 

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News