Rosjanie czują się dyskryminowani. To oświadczenie to żart!

Rosjanie czują się dyskryminowani. To oświadczenie to żart!

wojna rosja ukraina kiedy koniec pomoc pomagaj

Podaj dalej

Przedstawiciele Rosyjskiej Federacji Samochodowej poinformowali, że sankcje nakładane na ich zawodników są dyskryminujące i zamierza chronić interesów rosyjskich sportowców.

Zgoda na starty to za mało

Światowa Federacja Sportów Motorowych jako jeden z nielicznych związków sportowych na świecie po wybuchu wojny w Ukrainie nadal dopuszcza do startów rosyjskich i białoruskich zawodników. Nie mogą oni jednak w żaden sposób prezentować narodowych barw i muszą występować pod egidą FIA. Po skandalu dopingowym, który wybuchł kilka lat temu, oznacza to, że jedyną zmianą dla rosyjskich kierowców i pilotów jest zmiana barw z rosyjskiej federacji na światową.

FIA nie zakazuje startów Rosjanom! Wystarczy podpisać jeden dokument!

Na decyzje FIA szybko zareagowały niektóre krajowe federacje. W ten sposób Rosjanie i Białorusi nie są mile widziani na imprezach w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Obie federacje zachęcają do podobnych kroków inne krajowe związki. Rosyjska federacja stwierdziła jednak, że jest to dyskryminujące i sprzeczne ze statutem FIA.

Oświadczenie agresora

Rosyjska Federacja Samochodowa ze swojej strony uznała możliwą decyzję o wykluczeniu rosyjskich sportowców z udziału w zawodach jako dyskryminującą i sprzeczną ze statutem FIA. Paragraf 1.2 mówi: FIA musi promować ochronę praw człowieka i godności ludzkiej oraz powstrzymywać się od dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię, przekonania filozoficzne lub polityczne, stan cywilny lub niepełnosprawności. W trakcie swojej działalności podejmie jakiekolwiek działa w tym zakresie. FIA skoncentruje się na innych niereprezentowanych grupach, by osiągnąć bardziej zrównoważoną reprezentację płci i razy oraz stworzy bardziej zróżnicowaną i inkluzywną kulturę.

Rosyjska Federacja Samochodowa uważa, że wszystkie organizacje sportowe, w tym RAF i FIA, muszą zająć neutralne stanowisko w tych kwestiach, skoncentrować się na osiągnięciach sportowych i nie wykorzystywać tego instrumentu do nacisku politycznego.

RAF nadal wypełnia swoje obowiązki jako narodowa federacja sportów motorowych, uznana przez FIA i będzie nadal chronił interesów rosyjskich sportowców i rosyjskiego motorsportu.

Sankcje, sankcje, sankcje

Decyzja FIA o zezwoleniu na starty reprezentantów agresora jest niezrozumiała. Ze strony rosyjskich władz motorsportowych wypadałoby po prostu milczeć w obliczu tego, co się dzieje i na jaki krok zdecydowała się federacja. W Ukrainie giną ludzie. Wielu sportowców zamiast przygotowywać się do kolejnych startów broni swojej ojczyzny. Wypada mieć jedynie nadzieję, że po nacisku krajowych federacji, FIA podobnie jak FIFA zmieni swoje zdanie i zabroni startów Rosjanom i Białorusinom.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News