Ile zarabiają osoby funkcyjne PZM?

Ile zarabiają osoby funkcyjne PZM?

Podaj dalej

Po opublikowaniu regulaminu RSMP Polski Związek Motorowy przedstawił jakie kwoty będą otrzymywać oficjalne osoby podczas mistrzowskich imprez w 2021 roku.

Przypomnijmy, że w tym roku zawodnicy będą musieli zapłacić wyższe wpisowe, które według nieoficjalnych informacji ma zapewnić lepszą promocją rywalizacji. Dzisiaj okazało się także, że zmieniono kwoty, które będą otrzymywać oficjalne osoby rajdu.

Za co delegaci otrzymują pieniądze?

Zacznijmy od tego, co delegaci otrzymują od organizatora za swoją pracę. Zgodnie z komunikatem PZM organizator imprezy ma zapewnić noclegi. W przypadku imprezy trwającej do półtorej dnia są to dwa noclegi. Gdy wydarzenie mieści się w dwóch lub dwóch i pół dnia są to trzy noclegi, a imprezy trzydniowe i liczące trzy i pół dnia to cztery noclegi.

Dodatkowo delegaci mają mieć zapewnione wyżywienie lub dietę według obowiązujących w Polsce stawek. Ponadto sędziom przysługuje 100% zwrotu kosztów użycia prywatnego samochodu według norm ministerialnych. PZM zaleca jednak, by sędziowie przemieszczający się na imprezy z jednego regionu Polski starali się podróżować jednym samochodem. Ostatnią rzeczą na liście płac jest ekwiwalent sędziowski.

fot. rsmp.pl

Ilu delegatów jest na rajdzie?

Zgodnie z regulaminami imprezy rangi mistrzostw Polski muszą mieć 14 osób funkcyjnych, których opłacić ma organizator. Liczba ta nie zmieniła się od zeszłego roku.

Do osób funkcyjnych zaliczamy: obserwatora PZM, przewodniczącego Zespołu Sędziów Sportowych, dwóch członków ZSS, sekretarza ZSS, odpowiedzialnego za kontakty z zawodnikami, delegata PZM ds. bezpieczeństwa zawodników i publiczności, delegata technicznego, zespół sędziów technicznych, koordynatora systemu GPS oraz kierownika i operatora centrum kierowania rajdem/wyścigiem.

Ile zarabiają delegaci?

W tym roku PZM postanowił podnieść ekwiwalent sędziowski, co wygeneruje dodatkowe koszty dla organizatorów. Obserwator PZM  w sezonie 2021 za każdy dzień zawodów od pierwszego badania kontrolnego do publikacji klasyfikacji końcowej+1 dzień otrzyma 350 zł za dzień. W zeszłym roku było to 300 zł za dzień.

Przewodniczący zespołu sędziów sportowych podobnie jak obserwator otrzyma 350 zł za dzień. Jego zakres dni jest identyczny jak w wyżej wymienionym przypadku. Pozostali dwaj członkowie ZSS podobnie jak rok temu otrzymają 300 zł za dzień.

 

Podwyżkę otrzymają także operator centrum kierowania rajdem oraz zespół sędziów technicznych. Zamiast 200 zł za dzień otrzymają 250 zł. Inne osoby funkcyjne nadal będą otrzymywać dotychczasowe wynagrodzenie. Wszyscy z wyjątkiem koordynatora systemu GPS oraz kierownika i operatora kierowania rajdem otrzymują wynagrodzenie od dnia BK do momentu publikacji wyników końcowych + jeden dzień. Wymienieni wcześniej otrzymują stałą zapłatę 3xkwota za dzień. Dodatek za dzień nie dotyczy jeśli sędzia mieszka bliżej niż 100 km od bazy rajdu.

Jak to wygląda w praktyce?

By porównać wydatki jakimi obciążeni są organizatorzy rajdu porównałem, jak wygląda to w przypadku imprez mieszczących się w dwudniowym programie od BK-1 do momentu publikacji wyników końcowych (np. Rajd Świdnicki-Krause 2020) i trzydniowym (np. Rajd Rzeszowski 2020). Zakładamy, że wszyscy sędziowie mają na rajd więcej niż 100 km od miejsca zamieszkania.

Po podliczeniu wszystkiego organizatorzy muszą skorygować swoje budżety w zakładce „płace dla PZM” o około osiem procent. Na mniejszy rajd organizator musi zapewnić kwotę 12 tysięcy złotych na sam ekwiwalent sędziowski. Na większym jest to kwota 15150 zł. Czy to dużo, czy mało? Ocenę zostawiam Wam.

pzm, ZSS

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News