Wojsko na polskich ulicach. Na co powinni uważać kierowcy?

Wojsko na polskich ulicach. Na co powinni uważać kierowcy?

Wojsko na polskich ulicach. Na co powinni uważać kierowcy?

Podaj dalej

Po decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie „użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji”, na polskich ulicach możemy spotkać wojsko. Jak się zachować?

Wojsko ma proste zadanie – wspomagać policjantów, chociażby w sprawdzaniu, czy konkretne osoby wypełniają warunki domowej kwarantanny. Niewykluczone, że żołnierze będą także obecni na drogach w związku z zamkniętymi granicami.

Czy wojsko może nas kontrolować? Na liście służb, które mają do tego prawo (oprócz policji), są: Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Inspekcja Ochrony Środowiska i Służba Celno-Skarbowa.

Zatem na drogach publicznych wojsko nie powinno nas zatrzymywać, chociaż możliwe są patrole mieszane, złożone z policjantów i wojskowych. Żołnierze mogą przeprowadzać kontrole np. pojazdów wojskowych.

Wojsko może natomiast kierować ruchem i tych poleceń wszyscy mamy obowiązek się stosować. Za niedostosowanie się do przepisów grozi nam kara grzywny bądź kara nagany.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News