Ty też musisz już wymienić prawo jazdy? Nie masz na to wiele czasu. Lepiej tego przypilnować…

Ty też musisz już wymienić prawo jazdy? Nie masz na to wiele czasu. Lepiej tego przypilnować…

prawo jazdy mandat uprawnienia kod oznaczenie okulary aparat słuchowy

Podaj dalej

Kiedy po raz ostatni wymieniłeś swoje prawo jazdy? Wiele osób w odpowiedzi na to pytanie stwierdziłoby wprost – nigdy. Ludzie często nie są świadomi obowiązków, które na nich ciążą w tym zakresie. Wymiana prawa jazdy to standard i często trzeba zrobić to w sytuacjach, o których nie mamy pojęcia. Lepiej tego przypilnować, bo później mogą nas spotkać spore nieprzyjemności.

Kiedy wymienić prawo jazdy? Art. 150. ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi o tym, że „Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie, na jaki zostały wydane. Osoba uprawniona dokonująca wymiany jest obowiązana do uiszczenia opłaty ewidencyjnej”.

prawo jazdy wymiana dokument dokumenty obowiązek
fot. pixabay

Dalej w ustawie czytamy jeszcze, że „Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając wszystkie wydawane przed dniem wejścia w życie ustawy dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem oraz koszty związane z ich wymianą, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami oraz wysokość opłat za ich wymianę”.

Zmiana przepisów gotowa? Musi zrobić pięć zdjęć twojego samochodu. Będą gromadzone w bazie

No dobrze – ale co to wszystko tak dokładnie znaczy? Muszę wymienić swoje prawo jazdy, czy nie? A jeśli tak, to kiedy? Trzeba tego dokonać na przykład wtedy, kiedy kierowca zmienił swoje dane osobowe, albo kiedy dokument stracił ważność. Jeśli masz bezterminowe prawo jazdy a twoje dane się nie zmieniają, masz spokój. Przynajmniej na razie, bo między 2028 a 2033 rokiem i tak będziesz musiał wymienić dokument. Wtedy przestanie funkcjonować coś takiego, jak prawo jazdy bezterminowe. Od momentu tej wymiany wszystkie dokumenty będą miały konkretny termin ważności.

prawo jazdy wymiana dokument dokumenty obowiązek

Kiedy jeszcze wymienić prawo jazdy?

Nasze prawa jazdy mogą mieć różną datę ważności. W większości mówimy tutaj o terminie 15 lat. Natomiast w przypadku różnego rodzaju przeciwwskazań, czy problemów zdrowotnych, nasz dokument może być wydany na 10, a nawet na 5 lat. Ba, w przypadku kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E oraz D1+E może to być wręcz maksymalnie 5 lat, a często jest nawet mniej. Mówimy tutaj m.in. o kierowcach zawodowych. Odnawianie uprawnień jest w tym przypadku normą.

Przepisy nie mówią o tym wprost. Kierowcy myślą, że można tak robić. Mandat to minimum 1500 zł

Kiedy jeszcze trzeba będzie wymienić dokument? Najłatwiejszą odpowiedzią jest – wtedy, kiedy upłynie termin ważności. Ale ten temat już sobie omówiliśmy. Dokument będziemy musieli wymienić także wtedy, kiedy uległ on zniszczeniu. Oczywiście również wtedy, kiedy nasze prawo jazdy zaginęło, bądź zostało skradzione. Wtedy trzeba będzie złożyć wniosek, zrobić aktualne zdjęcia, przedstawić zniszczony dokument, dowód osobisty lub paszport a także potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy.

Czy to już pora na to, aby wymienić opony na letnie? Przepisy są w tej materii jasne i oczywiste…

Oczywiście o nowy dokument trzeba postarać się również… po ślubie, kiedy osoba zmienia nazwisko. Natomiast w tym przypadku należy zmienić dane też m.in. w dowodzie osobistym, w banku, czy urzędzie skarbowym. Termin na wykonanie takiej zmiany wynosi 30 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego. W tym przypadku za brak takiej zmiany grozi nam mandat w wysokości 50 zł. W pozostałych przypadkach jazda z nieważnym prawem jazdy może być traktowana tak, jak brak uprawnień. A to oznacza minimalny mandat w wysokości 1500 zł.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News