Od dziś obowiązuje kontrola na polskich granicach. Oto lista przejść, przez które przejedziesz samochodem

W nocy z soboty na niedzielę wprowadzono tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę Polski. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano 13 marca w Dzienniku Ustaw.

Od dziś obowiązuje kontrola na polskich granicach. Oto lista przejść, przez które przejedziesz samochodem
Podaj dalej

Rozporządzenie określa te przejścia graniczne, które będą otwarte i na których prowadzona będzie kontrola graniczna. Jeśli chodzi o ruch samochodów osobowych, przedstawiamy wam listę przejść, przez które możliwy jest przejazd.

Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską

Cieszyn – Chotĕbuz
Gorzyczki
Nowe Chałupki
Trzebina
Kudowa – Słone
Jakuszyce

Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec

Jędrzychowice
Olszyna – Forst
Świecko – Frankfurt
Krajnik Dolny – Schwedt
Kołbaskowo – Pomellen
Świnoujście – Garz

Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką

Barwinek
Chyżne

Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską

Budzisko

ROZPORZĄDZENIE – PEŁNA TREŚĆ

Jednocześnie ogłoszono, że: Zawiesza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Tj.:

Granica państwowa z Federacją Rosyjską

Gołdap – Gusiew
Gronowo – Mamonowo

Granica państwowa z Republiką Białoruś

Białowieża – Piererow
Sławatycze – Domaczewo
Połowce – Pieszczatka

Granica państwowa z Ukrainą:

Zosin – Ustiług
Dołhobyczów – Uhrynów
Budomierz – Hruszew
Medyka – Szeginie
Krościenko – Smolnica

Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego przez te przejścia, określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Tj.:

Granica państwowa z Federacją Rosyjską:

Bezledy – Bagrationowsk
Grzechotki – Mamonowo II

Granica państwowa z Republiką Białoruś:

Kuźnica Białostocka – Bruzgi
Bobrowniki – Bierestowica
Terespol – Brześć

Granica państwowa z Ukrainą:

Dorohusk – Jagodzin
Hrebenne – Rawa Ruska
Korczowa – Krakowiec

W powyższych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej przekraczać granicę państwową będą mogli:
1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
8)cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

ROZPORZĄDZENIE – PEŁNA TREŚĆ

Przeczytaj również