Ci kierowcy nie mogą już prowadzić samochodu! Dlaczego cofane są im uprawnienia i to na stałe?

Ci kierowcy nie mogą już prowadzić samochodu! Dlaczego cofane są im uprawnienia i to na stałe?

kierowcow jazda probna

Podaj dalej

Jest w naszym kraju spora grupa kierowców, której cofnięte zostały uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Niektórym nawet na stałe – nigdy więcej nie mogą prowadzić samochodu. Dlaczego tak się dzieje?

W naszym kraju istnieją trzy formy odebrania uprawnień do prowadzenia pojazdów. Pierwsza z nich to cofnięcie prawa jazdy na stałe. Dotyczy to tych kierowców, którzy nie udzielili pomocy ofiarom wypadku drogowego, kiedy uczestniczyli w takim wypadku. To jest zatem jedno z najpoważniejszych, jeśli nie najpoważniejsze naruszenie przepisów, prowadzące do cofnięcia uprawnień.

kierowca uprawnienia prawo jazdy
fot. freepik.com

Kolejna forma zakłada wybór pomiędzy cofnięciem uprawnień na stałe, bądź czasowo. Tutaj zaliczamy utratę warunków zdrowia fizycznego lub psychicznego, bądź naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających.

Trzeci rodzaj cofnięcia uprawnień, to cofnięcie czasowe. Ono obejmuje sytuację, kiedy kierowca utracił kwalifikacje fachowe potrzebne do prowadzenia pojazdów, jeśli uporczywie narusza przepisy ruchu drogowego, bądź jeśli został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyny chuligańskie popełnione przy kierowaniu pojazdem.

kierowca uprawnienia prawo jazdy
fot. freepik.com

Jeśli chodzi o alkohol, to tutaj jest kilka szczegółów. Za pierwsze takie naruszenie przepisów grozi cofnięcie uprawnień od 1 miesiąca do 1 roku. Za drugie od 6 miesięcy do 3 lat. Za trzecie od 1 roku, do 5 lat, zaś za czwarte odbiera się uprawnienia na stałe. Podobne stopniowanie występuje przy wypadkach. Jeśli taka osoba spowoduje wypadek bez poszkodowanych, uprawnienia odbierane są na okres od 1 do 2 lat. Jeśli nastąpiło uszkodzenie ciała, wtedy okres wydłuża się od 1 roku do 3 lat. Jeśli zaś wypadek jest śmiertelny, wtedy cofa się uprawnienia na okres od 3 do 5 lat.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News