Koniec z podwyżkami OC

Koniec z podwyżkami OC

oc ubezpieczenie kara

Podaj dalej

Jak wynika z danych przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku ubezpieczyciele wypłacili na rzecz poszkodowanych i klientów odszkodowania i świadczenia o łącznej kwocie 20,7 mld zł, czyli o 5 proc. więcej niż przed rokiem.

Analizy PIU mówią, że średnia roczna składka za polisę OC w II kwartale tego roku wyniosła 574,8 zł – to tyle samo, co w ubiegłym roku. Wynika z tego, że przez ostatnie dwanaście miesięcy ceny obowiązkowego OC utrzymały się na tym samym poziomie. Według danych PIU zakłady ubezpieczeniowe zlikwidowały w tym roku 619,6 tys. szkód.

Inaczej jest, jeśli weźmiemy pod lupę ubezpieczeniach autocasco. W pierwszym półroczu br. Średnia składka ubezpieczenia AC wyniosła 1225,7 zł – to o 4,6 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast w pierwszej połowie roku zlikwidowano w Polsce prawie 382 tys. szkód.

W ocenie ekspertów rynku ubezpieczeniowego wzrost cen wyraźnie wyhamował. Wypłaty rosną, ale mniej dynamicznie niż 2-3 lata temu. To dlatego że nie pojawiły się nowe tytuły do wypłat. W 2016 roku PIU wystąpiła do władz z prośbą o uporządkowanie kwestii odszkodowań za szkody osobowe czy uszkodzenia ciała lub śmierć osoby bliskiej. Wartość tych świadczeń bardzo szybko rośnie – za sprawą pozwów i działalności kancelarii odszkodowawczych.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News