Kobieta za kółkiem elektryka - ruszyła ciekawa kampania

Kobieta za kółkiem elektryka - ruszyła ciekawa kampania

Podaj dalej

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM), jedna z trzech organizacji mająca podpisany list intencyjny z Ministerstwem Energii zakładający współpracę w dziedzinie szerzenia wiedzy na temat elektromobilności oraz przyjaznego dla środowiska transportu, rozpoczyna akcję edukacyjno-informacyjną „Kobieta za kółkiem elektryka”.

Jej celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, głównie mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, którzy są szczególnie narażeni na szkodliwe działanie zanieczyszczeń występujących w powietrzu oraz samorządowców, czyli osób mających realny wpływ na kształtowanie się prawa tworzącego warunki do rozwoju elektromobilności w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności będąc świadome trendów motoryzacyjnych i kierunku, w którym zmierzają, wie, że idea elektromobilności – coraz popularniejsza na Zachodzie, a dopiero raczkująca w Polsce – niesie ze sobą nieuniknione zmiany.

Kampania będzie realizowana od przełomu maja i czerwca do końca grudnia. Zostaną do niej zaangażowane znane kobiety ze świata polityki, biznesu i sztuki, które dostaną do testowania samochód elektryczny oraz inne typy pojazdów zeroemisyjnych. Ich opinie i relacje będą umieszczane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. O swoich doświadczeniach również będą miały możliwość wypowiedzieć się kobiety mające doświadczenia z elektromobilnością, dla których jazda elektrykiem już jakiś czas temu stała się codziennością.
Podczas trwania kampanii zostaną także przeprowadzone pokazowe lekcje na temat elektryczności i elektromobilności w wybranych przedszkolach i szkołach podstawowych.

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności chce dzięki tej akcji pokazać, że przejście na przyjazny dla środowiska transport tylko przez samorządy, nie rozwiąże narastającego problemu smogu. Potrzebne są zmiany w skali globalnej, stąd też tak ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa i podkreślanie zalet transportu zeroemisyjnego, a nieunikniona zmiana jaką jest przejście na elektromobilność przyniesie ze sobą w życiu każdego mieszkańca dużego miasta wiele przekształceń, których nie należy się obawiać.

Zapraszamy do śledzenia postępów kampanii na stronie internetowej www.kobietazakolkiemelektryka.pl oraz w mediach społecznościowych (FB, YT, Twitter, Instagram).

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News