Uszkodzenie pojazdów jednego właściciela - czy można ubiegać się o odszkodowanie?! Sprawdź, jak zyskać!

Uszkodzenie pojazdów jednego właściciela - czy można ubiegać się o odszkodowanie?! Sprawdź, jak zyskać!

Uszkodzenie pojazdów jednego właściciela – czy można ubiegać się o odszkodowanie?! Sprawdź, jak zyskać!

Podaj dalej

Życie pisze tak złożone scenariusze, że czasami aż trudno uwierzyć w prawdziwość niektórych opowieści. Uszkodzenie pojazdów jednego właściciela w teorii jest możliwie. Czy w tej sytuacji można być jednocześnie sprawcą kolizji, a także poszkodowanym?

Dzisiaj samochód ciągle jest rzeczą relatywnie drogą, ale bardziej powszechną. W polskich rodzinach bardzo często znajduje się więcej, niż jeden pojazd. Są też sytuacje, w których mają one tego samego właściciela i polisę OC wystawioną na tę samą osobę. Wyobraźmy sobie, że na parkingu dochodzi do kolizji i jeden z samochodów jest uszkodzony. Czy w tej sytuacji przysługuje nam odszkodowanie?

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zwolnione z pomocy?

Przepisy mówią dosyć precyzyjnie, że wypłata odszkodowania należy się osobom poszkodowanym, ale które są osobami trzecimi w relacji do sprawcy. W związku z tym nie można być jednocześnie sprawcą i pokrzywdzonym z tytułu ubezpieczenia OC. Cytując –

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

zakupy na zapas
www.freepik.com

Podobnie sytuacja wygląda, gdy użyczymy innej osobie samochód, a ona doprowadzi do uszkodzeń naszego drugiego auta. Tutaj również nie będzie wypłaty odszkodowania, ponieważ właściciel pojazdów i polisy OC jest z punktu widzenia posiadaczem samoistnym, a takiej osobie nie przysługuje odszkodowanie z tytułu OC.

Uszkodzenie pojazdów jednego właściciela – tutaj dostaniesz odszkodowanie!

Nasza sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy uszkodzimy pojazdy objęte leasingiem, z którego korzystamy. Wtedy prawo określa, że   właścicielem jest firma użyczająca pojazdów, więc należą one do jednego podmiotu. Jednak leasingobiorca jest posiadaczem zależnym wobec leasingu, więc tutaj ubezpieczenie będzie wypłacone.

Odszkodowanie
Pile of money with car key on it

W takich sytuacjach opłaca się również mieć ubezpieczenie AC. Gdy nasz pojazd podlega pod taką formę ubezpieczenia i dojdzie do jego nieumyślnego uszkodzenia przez tego samego właściciela polisy, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie z tytułu AC.

źródło: mubi.pl

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News