Prawo jazdy. Rząd przedstawił dziś nowy projekt ustawy. W życie wejdą ważne zmiany!

Prawo jazdy. Rząd przedstawił dziś nowy projekt ustawy. W życie wejdą ważne zmiany!

Podaj dalej

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt zmian dotyczących prawo jazdy. Nowe przepisy dotyczące egzaminów zostaną teraz sprawdzone w konsultacjach społecznych. Projekt rozporządzenia ma zmienić sposób egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Nowe przepisy na prawo jazdy

premier mateusz morawiecki sejm

Rząd chce wprowadzić bardzo rozległe zmiany jeśli chodzi o sposób szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców. Co więcej, zmiany dotkną także uzyskiwania uprawnień przez samych egzaminatorów. Poprawki mają być wprowadzone także w dokumentach dotyczących powyższych spraw. 

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, do tej pory egzaminatorzy narzekali na „elastyczność przeprowadzania egzaminów”. Chodzi o egzaminatorów, którzy zakończyli już egzamin i nie mogli przeprowadzić kolejnych w zaplanowanym czasie. 

Rozwiązaniem zaproponowanym w tej sprawie przez rząd jest zmiana przerw między kolejnymi egzaminami. Do tej pory było to 50 minut, natomiast według nowego projektu czas ten zostanie skrócony do 45 minut. 

egzamin-prawo-jazdy-elka

Duże ułatwienia

Co więcej, do tej pory jeśli egzaminowany nie pojawił się na egzaminie, lub ten nie odbył się z innych losowych powodów, egzamin nie jest wliczany do łącznej liczby egzaminów, które danego dnia przeprowadził egzaminator. 

To jednak nie wszystkie zmiany. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego będą mogły zatrudnić na okres 6 miesięcy egzaminatora nadzorującego. Taki człowiek może przydać się głównie w sytuacjach, w których dany egzaminator zakończy pracę w danym WORD-zie. Jeśli więc pozostali na miejscu egzaminatorzy nie będą mieli uprawnień do przeprowadzania egzaminu na daną kategorię, pomocna ma być osoba egzaminatora nadzorującego. 

W uzasadnieniu czytamy: – Rozwiązanie to jest właściwe i docelowo uzasadnione merytorycznie jednakże mogą wystąpić przypadki w których w danym ośrodku egzaminowania, po odejściu obecnego egzaminatora nadzorującego, nie ma osoby spełniającej wszystkie wymagania oraz nie ma osoby, którą można by zatrudnić nas to stanowisko z zewnątrz.

koronawirus egzamin na prawo jazdy

Łatwiej zostać egzaminatorem

Do tej pory, jeśli chcieliśmy uzyskać uprawnienia na egzaminatora, mogliśmy to zrobić wyłącznie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy tzw. wyższego stopnia. Powodowało to nieuzasadniony wzrost kosztów dla kandydatów. 

Z tego względu rząd chce zmienić i ten przepis. Według nowego projektu przeprowadzenie szkoleń na egzaminatorów ma być możliwe także w mniejszych ośrodkach. 

Kiedy nowe przepisy?

Rozporządzenie wejdzie w życie 30 dni od daty jego ogłoszenia. Pozwoli to wszystkim WORD-om na dostosowanie się do wymagań związanych z nowym systemem pracy. 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News