Kierowco! Rząd przygotował ważne zmiany w ustawie "Prawo o ruchu drogowym"

Kierowco! Rząd przygotował ważne zmiany w ustawie "Prawo o ruchu drogowym"

Podaj dalej

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o rozpoczęci prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw. Rząd wprowadzi ważne ułatwienia dla wszystkich kierowców i właścicieli pojazdów. 

Projekt przedłożony przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i jest elementem tzw. pakietu deregulacyjnego.

Nowe przepisy będą obowiązywały po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na czym dokładnie mają polegać wprowadzone zmiany?

prawo jazdy

Szereg ułatwień dla kierowców:

  • Kierujący posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadani przy sobie dokumentu i okazywania go podczas kontroli drogowej
  • W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu
  • Zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika

W projekcie zaproponowano ponadto wprowadzenie możliwości zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana własności, nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu.

Nowości także dla autoryzowanych salonów

Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta . Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży. W przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną.

Przepisy ustawy umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji.

Przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie Sejmu.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News