Silniki Diesla są dziś tak samo czyste jak benzynowe. Wszystko za sprawą tych różnic w systemach DPF

Silniki Diesla są dziś tak samo czyste jak benzynowe. Wszystko za sprawą tych różnic w systemach DPF

Podaj dalej

Ewolucja nowoczesnych samochodów z silnikiem Diesla i ich wpływ na środowisko spowodowały, że producenci zostali zmuszeni do opracowania nowych technologii. Wszystko po to, by zapewnić zgodność ich samochodów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji spalin Euro 6. 

Przepisy te mają na celu zapewnienie, że samochody będą emitowały mniej szkodliwych gazów, przy zachowaniu przystępności cenowej. Od 1993 roku wszystkie samochody sprzedawane w Europie muszą być czystsze, spełniając surowe unijne normy emisji. 

Po ich wprowadzeniu standardy te nosiły nazwę Euro 1. Obecnie każdy samochód, który trafił na rynek po wrześniu 2014 roku musi spełniać nowoczesne normy Euro 6. Ze względu na coraz bardziej restrykcyjne przepisy w wielu europejskich krajach kierowcy samochodów z normami sprzed Euro 4 muszą uiszczać dodatkowe opłaty, lub wręcz nie mogą wjechać do centrów miast. 

Najważniejszą informacją płynącą z przepisów dotyczących emisji spalin jest fakt, że zmniejszyły one ilość szkodliwych substancji produkowanych przez samochody. Dzięki temu silniki Diesla stały się tak czyste, jak ich benzynowe odpowiedniki. 

Co obejmują przepisy dotyczące emisji? 

Podczas spalania paliwa w silniku wytwarzane są różne gazy. Od czasu, gdy globalne ocieplenie stało się ważnym czynnikiem, skupiono się na emisji dwutlenku węgla (CO2). Innymi gazami, o których z pewnością słyszałeś, są tlenki azotu (NOx). Są one problematyczne dla lokalnego zanieczyszczenia, bowiem powodują różne choroby płuc, alergie i szkodzą środowisku. 

Nacisk położono także na cząstki stałe. Obejmują one mikroskopijne cząstki takie jak tlenek żelaza i sadza, które powodują zanieczyszczenie powietrza i zwiększają ryzyko zachorowania na raka. 

Co mierzą standardy Euro 6?

Pierwszy zestaw zasad, o czym pisaliśmy już wyżej, wszedł w życie w październiku 1994 roku i znany był jako Euro 1. Od tego czasu wprowadzano nowe, bardziej restrykcyjne przepisy co 3 do 5 lat. Proces wprowadzania nowej homologacji polega najpierw na testach nowego modelu. Jeśli ocena jest pozytywna, a samochód może ruszyć na drogi publiczne, wprowadzany jest na rynek od roku do dwóch po tym okresie. 

Masz samochód z silnikiem Diesla? Musisz przygotować się na te komplikacje związane z koronawirusem

Standardy Euro 6 określają masę i charakter zanieczyszczeń, które mogą być emitowane z układu wydechowego na przestrzeni jednego kilometra. Siedem mierzonych kryteriów to:

  • Masa tlenku węgla (CO): szkodliwe gazy powstające w wyniku spalania paliwa 
  • Masa węglowodorów (THC): pozostałości po niespalonym paliwie emitowanym z rury wydechowej twojego samochodu
  • Masa węglowodorów niemetanowych (NMHC): grupa odpadów chemikaliów, które obejmują czynniki rakotwórcze, takie jak formaldehyd i benzen
  • Masa tlenków azotu (NOx): tlenek azotu i dwutlenek azotu – szkodliwe gazy wywołujące choroby płuc, alergie i szkodliwe dla środowiska 
  • Łączna masa węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx): składniki te są mierzone zarówno indywidualnie, jak i łącznie, ponieważ reagują i łączą się w procesie spalania, tworząc smog
  • Masa cząstek stałych (PM): mikroskopijne cząsteczki tlenku żelaza i sadzy oraz inne szkodliwe odpady stałe
  • Liczba cząstek: ilość cząstek sadzy i ciał stałych znajdująca się w danej objętości gazu, ta dana pokazuje nam rozmiar każdej z cząstek. Z punktu widzenia zdrowia człowieka mniejsze cząsteczki są bardziej szkodliwe. 
  • Liczba cząstek jest również dobrym pomiarem do określenia skuteczności pracy filtra cząstek stałych DPF. Skuteczne filtry DPF wychwytują zarówno mniejsze, jak i większe cząsteczki. 

Diesel tak samo czysty jak benzyna

Warto wiedzieć, że zasady te obowiązują inaczej w przypadku samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Diesle emitują około 20 razy mniej tlenku węgla niż benzyny, ale znacznie więcej tlenków azotu i znacznie mniej cząstek stałych. Tych silniki benzynowe nie produkują prawie w ogóle. 

Z tego względu, by wyrównać emisję szkodliwych cząsteczek, samochody benzynowe mogą emitować więcej tlenku węgla i węglowodorów niż diesle. Silniki wysokoprężne mogą z kolei emitować więcej tlenków azotu.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News