Energetyczny plan Audi

Energetyczny plan Audi

Energetyczny plan Audi

Podaj dalej

Audi Smart Energy Network to pilotażowy projekt, który zakłada połączenie kilku elementów w jedną inteligentną sieć energetyczną. W jej skład mają wchodzić elementy tj. samochód, urządzenia gospodarstwa domowego oraz system ogrzewania budynku.

Nowatorska technologia znajduje się na razie w stadium badawczym. Wszystkie podłączone do sieci elementy zapewnią tzw. balans energetyczny. Można powiedzieć, że zrównoważą one wahania pomiędzy ilością energii pobranej i wytworzonej. Według założeń projektu, aparatura ma również działać na zasadzie magazynów przechowujących na krótki okres czasu niewielkie porcje energii w lokalnych akumulatorach. Co ważne, cały system ma być mocno skorelowany z krajową siecią energetyczną i umożliwi jego posiadaczom redukcję kosztów zakupu energii od dostawców zewnętrznych.

W kilkunastu gospodarstwach domowych zlokalizowanych w okolicach Ingolstadt oraz Zurichu, zainstalowano systemy fotowoltaiczne połączone ze stacjonarnymi akumulatorami. Oprogramowanie sterujące w zależności od bieżącego lub planowanego zapotrzebowania, inteligentnie dystrybuuje energię solarną do elektrycznego samochodu, urządzeń gospodarstwa domowego lub systemu ogrzewania budynku. Dzięki wbudowanemu interfejsowi komunikacyjnemu, wszystkie te systemy są ze sobą połączone, tworząc wirtualną elektrownię inteligentnie zarządzającą poborem mocy.

W ramach prac nad bezemisyjną mobilnością, Audi szuka usług wykraczających poza samochód jako produkt – Patrzymy na mobilność elektryczną przez pryzmat większego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, który w coraz większym stopniu opiera się o źródła odnawialne. W tej chwili jesteśmy pionierami procesów wstępnej kwalifikacji na rynku równoważenia pozyskiwania energii. W ramach tego projektu pilotażowego dajemy producentom możliwość zasilania większych sieci. To pierwsza tego rodzaju szansa dla indywidualnych gospodarstw domowych, wpływająca na równowagę całej sieci energetycznej – komentuje dr Hagen Seifert, szef biura zajmującego się w AUDI AG koncepcjami zrównoważonych produktów.

Tagi: Audi

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News