Akcja SMOG na drogach. Policja sprawdza stan techniczny aut

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju przeprowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”.

policja
Podaj dalej

Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Policjanci będą też reagować na inne wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wyeliminować z ruchu niesprawne pojazdy, które nadmiernie zanieczyszczają środowisko, ale akcja ma też charakter edukacyjny. Ma przypominać, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza, a dający się we znaki smog, to również „zasługa” pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. Podczas prowadzonych działań wybrane patrole Policji będą używać przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

Przeczytaj również