Wypowiedzenie polisy OC - niezbędne formalności i dokumenty

Wypowiedzenie polisy OC - niezbędne formalności i dokumenty

Wypowiedzenie polisy OC – niezbędne formalności i dokumenty

Podaj dalej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowcy mogą złożyć wypowiedzenie umowy OC u dotychczasowego ubezpieczyciela. Muszą jednak spełniać odpowiednie kryteria. Ponadto koniecznością jest jednak dopełnienie kilku formalności.

Wypowiedzenie OC reguluje art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami).

Kiedy wypowiedzenie OC jest możliwe?

Wypowiedzenie OC jest możliwe, jednak nie w każdym przypadku można to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy.

Umowę OC można wypowiedzieć, gdy:

 • czas trwania dotychczasowej umowy powoli dobiega końca – wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej dzień przed datą wygasania polisy,
 • kierowca nabył pojazd z ważną polisą, jednak chce zmienić ubezpieczyciela – wypowiedzenie OC można złożyć w dowolnym momencie,
 • umowa została zawarta na odległość (przez internet, telefonicznie) – wypowiedzenie OC można złożyć w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Podstawą wypowiedzenia OC jest złożenie pisemnego oświadczenia złożonego w firmie ubezpieczeniowej. Chcąc mieć pewność, że pismo zostanie przyjęte, można skorzystać z gotowego już formularza, dostępnego na stronach internetowych większości ubezpieczycieli.

Oświadczenie powinno zawierać takie informacje jak:

 • dane osobowe osoby wykupującej polisę (tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • okres obowiązywania ubezpieczenia,
 • marka i model pojazdu – wraz z numerem rejestracyjnym.

Jak dostarczyć wypowiedzenie OC?

Jeśli właściciel pojazdu ma już gotowe pisemne wypowiedzenie OC, teraz musi dostarczyć pismo do firmy ubezpieczeniowej. Może dokonać tego na kilka sposobów:

 • dostarczyć bezpośrednio do ubezpieczyciela,
 • dostarczyć do agenta ubezpieczeniowego,
 • przesłać listem poleconym
 • nadać przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.

Należy zachować terminy

Decydując się na wypowiedzenie umowy OC, posiadacz polisy musi pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów. Dotyczy to głównie przypadku, gdy wypowiedzenie związane jest z wygasającą umową lub upływem 30-dniowego terminu przy zakupie polisy na odległość.

Jeżeli wypowiadasz umowę, która niebawem wygaśnie, oświadczenie musi dotrzeć najpóźniej dzień przed datą wygaśnięcia. Jeśli wypowiadasz umowę podpisaną na odległość lub polisę wykupioną przez poprzedniego właściciela pojazdu, termin nie ma znaczenia.

Kiedy polisa wygaśnie?

Obecna polisa przestanie obowiązywać:

 • w dniu otrzymania oświadczenia – w przypadku polisy kupionej przez Internet lub uzyskanej od poprzedniego posiadacza auta,
 • w dniu zakończenia umowy – w przypadku wypowiedzenia złożonego w ramach wygasającej polisy.

Likwidacja szkody z OC – wypadek a stłuczka, to nie to samo

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News